กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ผลงานกระทรวง คุยกันฉันท์วิทย์ คุยกัน..ฉันท์วิทย์ “ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการน้ำ”

คุยกัน..ฉันท์วิทย์ “ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการน้ำ”

พิมพ์ PDF

news.pngกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขอเรียนเชิญผู้สนใจ  เข้าร่วมฟังการเสวนา คุยกัน..ฉันท์วิทย์  เรื่อง  “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการน้ำชุมชน” ในวันศุกร์ที่  6 มีนาคม 2552 ระหว่างเวลา  13.00-16.00  น. ณ ห้องโถง ชั้น 1  อาคารพระจอมเกล้า  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่วมคิด ร่วมแลกเปลี่ยนหรือแสดงความคิดเห็น  ในประเด็นเกี่ยกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบแผนที่ภูมิศาสตร์และการจัดการข้อมูล  การจัดการข้อมูลพื้นฐานโครงการทำวิจัยร่วมทุกภาคส่วน  การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีผลิตและวิถีชีวิตไปสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ และการสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการน้ำ

 

พบกับวิทยากร 

นางสนิท  ทิพย์นางรอง  ผู้แทนชุมชน   บ้านลิ่มทอง  จังหวัดบุรีรัมย์
นายมณเฑียร  บุญช้างเผือก   ผู้แทนชุมชน  บ้านป่าสักงาม  จังหวัดเชียงใหม่  และ
นายวิชัยวัฒน์  ศศิผลิน  ผู้ช่วยนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่

ยินดีต้อนรับทุกท่านและสำรองที่นั่งได้ที่  02-354 4466  ต่อ  118  โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทร02354 4466ต่อ118 โทรสาร0 2354 3763

 

กำหนดการ
เสวนา คุยกัน...ฉันท์วิทย์
เรื่อง  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการน้ำชุมชน
วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2552 เวลา 13.00 น. –16.00 น.
ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
************************************

13.00  - 13.20 น.                        ลงทะเบียน

13.20 – 13.30 น.                        กล่าวรายงาน
                                                    โดย นายธีระ  สระตันติ์
                                                     ที่ปรึกษาฯ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมาหชน)                           
                                               กล่าวเปิดการเสวนา
                                                     โดย    รศ.ดร.วีระพงษ์   แพสุวรรณ
                                                     รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ
                                                     โฆษกกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
13.30 – 15.30 น.                         เริ่มเสวนาคุยกัน....ฉันท์วิทย์
                                                      เรื่อง “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการน้ำชุมชน”            

                                                      โดย    -  นางสนิท  ทิพย์นางรอง  ผู้แทนชุมชน   บ้านลิ่มทอง  จังหวัดบุรีรัมย์
                                                                -  นายมณเฑียร  บุญช้างเผือก  ผู้แทนชุมชน  บ้านป่าสักงาม  จังหวัดเชียงใหม่
                                                                -  นายวิชัยวัฒน์  ศศิผลิน ผู้ช่วยนักวิจัยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่


15.30  – 16.00 น.                     ตอบข้อซักถามและรับฟังข้อคิดเห็น

16.00 น.                                    ปิดการเสวนา

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» โครงการ เครือข่ายบริหารจัดการน้ำชุมชน ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
» กระทรวงวิทย์ฯ เปิดบ้านศาลาดิน ห้องทดลองเทคโนโลยีบริหารจัดการน้ำชุมชน
» “ไขปริศนา..ฟ้าผ่า ตูน บอดี้สแลม…รอดปาฏิหาริย์”
» “Digital Economy : รู้ทัน เข้าใจ และนำไปใช้”
» วท. เปิดเวทีเสวนาคุยกันฉันท์วิทย์ ยกประเด็น “Digital Economy” เอาใจผู้ประกอบการ SMEs บนโลกออนไลน์
» กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ต้อนรับปิดเทอม ชวนเยาวชนร่วมตะลุยโลกวิทยาศาสตร์กับกิจกรรม คุยกัน..ฉันท์วิทย์
» กระทรวงวิทย์ฯ ชวนเยาวชนร่วมสัมผัสอนุภาคเงินและทองนาโน “เนรมิตกระจกสีสู่เครื่องประดับล้ำค่า”
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป