กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา บริการธุรกิจ

ทั้งหมด 91 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 10
11. เทคโนโลยีอาหาร เพื่อพัฒนากระบวนการผลิต
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
Tags: [บริการธุรกิจ, อาหาร]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
12. การขออนุญาตต่างๆเกี่ยวกับต้นกำเนิดรังสี
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
Tags: [กัมมันภาพรังสี, รังสี, ปรมาณู, สันติ, บริการธุรกิจ, ขออนุญาติ]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
13. บริการจับคู่การเจรจาทางธุรกิจและเทคโนโลยี
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
Tags: [บริการธุรกิจ]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
Tags: [บริการธุรกิจ, รับรองโครงการ]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
Tags: [บริการธุรกิจ, เงินกู้]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
16. HACCP ระบบวิเคราะห์อันตราย และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
Tags: [บริการธุรกิจ, HAACCP, วิเคราะห์อันตราย]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
Tags: [บริการธุรกิจ, GMP, สุขลักษณะ, อาหาร]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
18. ISO 14001 มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
Tags: [บริการธุรกิจ, สิ่งแวดล้อม, ISO]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
19. ISO 9001 มาตรฐานการบริหารงานคุณภาพ
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
Tags: [บริการธุรกิจ, ISO]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
20. การทดสอบความชำนาญของห้องปฏิบัติการทดสอบและสอบเทียบ
(บริการประชาชน/บริการธุรกิจ ผลิตภัณฑ์)
Tags: [บริการธุรกิจ, ห้องปฏิบัติการ, ทดสอบ]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป