กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา นาโนเทค

ทั้งหมด 58 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 6
... (มทส.) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.) และ สถาบันวิจัยแสงซินโคร ตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.) ลงนามขยายเวลาการดำเนินการสถานร่วมวิจัยเพื่อการใช้แสงซินโครตรอนต่ออีก 5 ปี หลังประสบความสำเร็จในสร้างระบบลำเลียงแสง ...
อังคาร, 19 พฤษภาคม 2015
52. Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... Parts Tech Day เดลินิวส์ 23 คอลัมน์ ฉลาดคิด นาโนเทคพัฒนาเครื่องสำอางโปรตีนกาวไหม ...
ศุกร์, 15 พฤษภาคม 2015
... บรรยายเกี่ยวกับ “ทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” และ ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการวิจัยท้าทายไทยตามแนวทางของรองนายกรัฐมนตรี ...
อาทิตย์, 10 พฤษภาคม 2015
... ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ เพื่อดําเนินการและให้การสนับสนุนการวิจัย ...
พฤหัสบดี, 30 เมษายน 2015
...  75. จีโนมทางการแพทย์ 76. เภสัชรังสีสำหรับวินิจฉัยและรักษาโรค 77. เครื่องสำอางสมุนไพรด้วยนาโนเทคโนโลยี 78. เครื่องช่วยฟังดิจิทัล P02 79. ขาเทียม 80. กะโหลกศรีษะเทียมเฉพาะบุคคล 81. รถพยาบาล ...
พฤหัสบดี, 26 มีนาคม 2015
... / ดร.พิเชฐ ดรุงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) และ ศ. นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผู้อำนวยการศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ ...
พุธ, 25 มีนาคม 2015
... ฟิล์มบรรจุภัณฑ์ยืดอายุผลไม้ เครื่องสำอางนาโนเทคโนโลยี เภสัชรังสี ฯลฯ สำหรับการจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้นั้น จัดขึ้น 2 วัน คือวันที่ 27-28 มีนาคม เวลา 9.00 – 17.00 น.ซึ่งเป็นความร่วมมือของกระทรวงต่างๆ ...
จันทร์, 23 มีนาคม 2015
58. วท. ดึง “นวัตกรรมอวกาศ” สนับสนุน R&D ภายในประเทศ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... และเร่งกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาที่ก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสาธารณะ โดยต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เช่น การพัฒนาเทคโนโลยีการจัดการภัยพิบัติร่วมกับการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน IT และด้านนาโนเทคโนโลยี ...
เสาร์, 21 มีนาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป