กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวตัดหนังสือพิมพ์ Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2558

Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2558

พิมพ์ PDF

ข่าวกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หนังสือพิมพ์

หน้า

หัวข้อข่าว

ผู้จัดการรายวัน

 19

ภาพข่าว ทันประเด็น สร้างมูลค่าเพิ่ม

ฐานเศรษฐกิจ

1,82,83,84

ปลัดกระทรวงกับภารกิจคืนความสุขให้ประชาชน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

ข่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หนังสือพิมพ์

หน้า

                             หัวข้อข่าว

กรุงเทพธุรกิจ

9

SCIWATCH: งานแสดงชิ้นส่วนยานยนต์ไทย

ประชาชาติธุรกิจ

21

คอลัมน์ เก็บตกเอสเอ็มอี Auto Parts Tech Day

เดลินิวส์

23

คอลัมน์ ฉลาดคิด นาโนเทคพัฒนาเครื่องสำอางโปรตีนกาวไหม

มติชน (กรอบบ่าย)

10

สดร.มอบกล้องดูดาวมาตรฐาน77จว.

กรุงเทพธุรกิจ

9,1

คอลัมน์ innovation “สิทธิบัตร” พร้อมหยิบลงตะกร้า

กรุงเทพธุรกิจ

9

คอลัมน์ เทคโนโลยีปริทรรศน์ Google Car ไม่ง้ออีกแล้ว

เดลินิวส์

23

คอลัมน์ คลิกเฮียร์ www.oaep.go.th

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป