กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา นาโนเทค

ทั้งหมด 58 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 6
... (วท.) เป็นประธานแถลงข่าว “ความร่วมมือการทดสอบความปลอดภัยของยาและเครื่องสำอางโดยลดการใช้สัตว์ทดลอง พร้อมทั้งเยี่ยมชมโรงงานผลิตเครื่องสำอาง (ต้นแบบ) ศูนย์วิเคราะห์ทดสอบทางนาโนเทคโนโลยีขั้นสูง และหน่วยปฏิบัติการผลิต ...
อังคาร, 05 กรกฏาคม 2016
... (เนคเทค) ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) และ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (นาโนเทค) ซึ่ง สวทช. คาดหวังว่า ความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว จะก่อให้เกิดการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพของบุคลากรด้านการวิจัย ...
อาทิตย์, 03 กรกฏาคม 2016
... บริษัท Wynn Global Group นำนาโนเทคโนโลยีมาปรับเปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุลของกรดไขมัน จนเกิดเป็นยารักษาสิวที่สามารถยับยั้งการเกิดสิวได้ภายใน 24 ชั่วโมง งานวิจัยนี้ได้ศึกษาโดยนักวิจัยคนไทย เริ่มต้นศึกษาจากห้องทดลองที่สหรัฐอเมริกาด้วยทุนสมเด็จพระจางเจ้าสิริกิติ์  ...
พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2016
... (NECTEC) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) และศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC)   เกี่ยวกับออโตเดสก์                ออโตเดสก์ (Autodesk) ช่วยให้ผู้คนให้สามารถจินตนาการ ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
...      โซน 1 รู้จักนาโนเทคโนโลยี        เน้นให้ผู้ชมนิทรรศการ เข้าใจถึงความหมายและความแตกต่างของวิทยาศาสตร์นาโน และนาโนเทคโนโลยี โดยการนิยามความหมายอย่างง่ายๆ ของคำว่านาโนผ่านป้ายอธิบาย ...
พุธ, 25 พฤษภาคม 2016
16. Clipping วท ประจำวันที่ 24 พฤษภาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  มติชน 7 อพวช.เปิดตัว2นิทรรศการล่าสุด 'นาโนเทคโนโลยี'-'ของเล่นไทย'      ...
อังคาร, 24 พฤษภาคม 2016
... มีการใช้ประโยชน์ห้องปฏิบัติการสะอาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามระบบมาตรฐานห้องสะอาด โดยมี คุณกฤต ชัยกวิน ผู้เชี่ยวชาญจาก บ. ซีเอ็ม นาโนเทคโนโลยี จำกัด ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรพิเศษ           ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
... เป็นต้น"           “ในการทำการทดลองที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ณ ระบบลำเลียงแสงที่ 2.2 ในครั้งนี้ ทีมงานของสถาบันฯ และศูนย์วิจัยนาโนเทคโนโลยีบูรณาการ ภาควิชาฟิสิกส์ ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
19. Clipping วท ประจำวันที่ 17 เมษายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  โพสต์ทูเดย์ B4 'Smart Home' นาโนเทคโนโลยีเพื่อบ้านอัจฉริยะ   ...
จันทร์, 18 เมษายน 2016
20. Clipping วท ประจำวันที่ 11 เมษายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  9 คอลัมน์ creative 'ไข่สั่งตัด'นาโนเทคทำได้        ...
จันทร์, 11 เมษายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป