กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา นวัตกรรมข้าวไทย

ทั้งหมด 29 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 3
11. Clipping วท ประจำวันที่ 30 กรกฏาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ฐานเศรษฐกิจ 40 พาณิชย์ร่วมมธ.ระดมสมองเกษตร พัฒนานวัตกรรมข้าวไทยรับเออีซี     ...
อังคาร, 04 สิงหาคม 2015
... คือ “โครงการนวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก”จึงมีการออกแบบเป็นรูปทรงวงรีของเมล็ดข้าวโดยมีห้องจัดประชุมสัมมนาและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างครบวงจร กำหนดพื้นที่ก่อสร้าง วิทยาเขตการศึกษาดอยคำ ...
อังคาร, 28 กรกฏาคม 2015
13. MOST Mobile Application Catalog ของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...  นวัตกรรมซอฟต์แวร์ไทย พลาสติกชีวภาพ นวัตกรรมข้าวไทย รางวัลนวัตกรรม       TVIS TVIS: Traffic Voice ...
ศุกร์, 08 พฤษภาคม 2015
... จัดแถลงข่าวพิธีลงนามความร่วมมือในการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรมข้าว และการจัดประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2558 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ...
อังคาร, 28 เมษายน 2015
... สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) โครงการการประกวดรางวัลนวัตกรรมข้าวไทยปี 2558 โดย สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โครงการกระจายโอกาสการเรียนรู้ดาราศาสตร์ "77 จังหวัด ...
พุธ, 01 เมษายน 2015
16. Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 1 พฤษภาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  เดลินิวส์ (กรอบเช้า/บ่าย) 23 สนช. จัดประกวดนวัตกรรมข้าวไทยปีที่ 9     ...
จันทร์, 09 กุมภาพันธ์ 2015
... “ภูมิปัญญา” ที่มีอยู่ ที่ผ่านมาได้สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมข้าวไทยตลอดทั้งห่วงโซ่ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ผ่านกลไกเงินอุดหนุนภายใต้โครงการ “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน” ...
ศุกร์, 31 ตุลาคม 2014
...  ที่ผ่านมาได้สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมข้าวไทยตลอดทั้งห่วงโซ่ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ผ่านกลไกเงินอุดหนุนภายใต้โครงการ “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน” และ “นวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย” ...
ศุกร์, 31 ตุลาคม 2014
... “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมข้าวไทย” (Rice Innovation Center of Excellence : RICE) ด้วย 9.    มศว.เปิดเครื่องรักษามะเร็งมูลค่า 60 ล้านบาทใช้คลื่นความร้อนยิงผ่านผิวหนัง ไร้แผล ...
เสาร์, 28 ธันวาคม 2013
... อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือเสนอโครงการ "นวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก" เป็นโครงการมุ่งเน้น (Focus project) โดยมีอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีศักยภาพของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ได้แก่       ...
จันทร์, 02 กันยายน 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป