กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ฯ พร้อมสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อเป็นแหล่งนิคมวิจัยระดับประเทศ

ก.วิทย์ฯ พร้อมสร้างอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค เพื่อเป็นแหล่งนิคมวิจัยระดับประเทศ

พิมพ์ PDF

     

    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) (Science Park Promotion Agency : SPA)  พร้อมดำเนินการก่อสร้างอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค 3 แห่ง ในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ โดยในปีงบประมาณ 2558 จะเริ่มก่อสร้างอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใช้เวลาดำเนินการประมาณ 3 ปี ส่วนอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ที่ภาคใต้ จะเริ่มก่อสร้างในปีงบประมาณ 2559

          สำหรับแนวคิดและการออกแบบอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคในแต่ละแห่งมีความโดดเด่นที่แตกต่าง กล่าวคือ

    อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ  

 

     แนวคิดในการออกแบบ เป็นการแปลความหมายเชิงสัญลักษณ์ตามโครงการมุ่งเน้นของอุทยานฯ คือ “โครงการนวัตกรรมข้าวไทยเพิ่มมูลค่าสู่ตลาดโลก”จึงมีการออกแบบเป็นรูปทรงวงรีของเมล็ดข้าวโดยมีห้องจัดประชุมสัมมนาและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างครบวงจร กำหนดพื้นที่ก่อสร้าง วิทยาเขตการศึกษาดอยคำ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

   อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

    แนวคิดในการออกแบบ เป็นอาคารที่ออกแบบให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับความเป็นนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยเน้นให้มีพื้นที่ใช้สอยที่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานได้มีความโปร่งสบายและออกแบบระบบต่างๆเพื่อเน้นการประหยัดพลังงาน กำหนดพื้นที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

 

    อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้

 

         แนวคิดในการออกแบบ ยึดหลักในการจัดพื้นที่อาคารเอื้อต่อการทำงานตอบสนองความต้องการของภาคเอกชน รวมทั้งคำนึงถึงปัญหาคุณภาพชีวิตเป็นสำคัญ เน้นให้มีความกลมกลืนกับธรรมชาติ รวมทั้งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลัอม กำหนดพื้นที่ก่อสร้าง พื้นที่ส่วนขยายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดสงขลา

 
ข้อมูลโดย : ดร.สุพจน์ สุทธิรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
โทร. 02-333-3700 ต่อ 405
 
เขียนข่าวโดย :  นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน  Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313
 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป