กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ธุรกิจใหม่

ทั้งหมด 53 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 6
21. Clipping วท ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว สยามธุรกิจ 1,6 ผ่าแนวคิด 'วิทย์-บีโอไอ' หนุน..ธุรกิจใหม่ปั้นนักศึกษาสู่ ...
จันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2016
... ในการวิเคราะห์และการตรวจสอบเทคโนโลยีเบื้องต้นก่อนเข้าสู่การตลาด ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการบริหารและธุรกิจอุตสาหกรรม โดยสามารถนำผลงานดังกล่าวไปพัฒนาให้แข่งขันกับผู้อื่นได้ ทำให้เกิดการสร้างธุรกิจใหม่ที่หลากหลาย ...
อังคาร, 02 กุมภาพันธ์ 2016
... ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการบริหารและธุรกิอุตสาหกรรม โดยสามารถนำผลงานดังกล่าวไปพัฒนาให้แข่งขันกับผู้อื่นได้ ทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจที่หลากหลาย และที่สำคัญคือช่วยให้เกิดการสร้างธุรกิจใหม่ ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2016
24. Clipping วท ประจำวันที่ 19 มกราคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว แนวหน้า 10 จีนหนุนไทย ‘ประเทศแห่งธุรกิจใหม่’ ...
อังคาร, 19 มกราคม 2016
... 1 ปีที่ผ่านมา และตกลงที่จะดำเนินการแลกเปลี่ยนในระดับนโยบายด้านนวัตกรรม โดยใช้กลไกการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างสองประเทศต่อไป นอกจากนี้ยังให้ความสนใจเรื่องการสร้างประเทศแห่งธุรกิจใหม่ (Startup Nation) เป็นอย่างมาก ...
เสาร์, 16 มกราคม 2016
26. Clipping วท ประจำวันที่ 31 ธันวาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  8 จุดประกายความคิด สร้างธุรกิจใหม่ นวัตกรรมของคนไทย      ...
จันทร์, 04 มกราคม 2016
... ได้ทำงานเชิงรุกตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการเห็นอุตสาหกรรมชั้นนำ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โอท็อป รวมถึงผู้ประกอบการธุรกิจใหม่ (Startup)มีความเข้มแข็ง ซึ่ง วท.ได้เข้าไปมีบทบาทในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มดังกล่าว ...
ศุกร์, 25 ธันวาคม 2015
... ที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการเอสเอ็มอี  โอท็อป ผู้ประกอบการธุรกิจใหม่ (Startup) และเกษตรกร ตลอดจนวางโครงสร้างพื้นฐานสำหรับอนาคตเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งความร่วมมือต่างประเทศที่จะขยายผลการลงทุน ...
พุธ, 23 ธันวาคม 2015
... เช่น การสร้างธุรกิจใหม่หรือที่เรียกกันว่า Startup คือ ธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่และมุ่งหวังให้กิจการเติบโตอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดด เพื่อให้เกิดการขยายตัวด้านนวัตกรรมมากยิ่งขึ้น  ...
อังคาร, 22 ธันวาคม 2015
... ทำให้สังคมมองว่าการศึกษาไทยไม่ดีพอเอกชนต้องลุกขึ้นมาดำเนินการ สร้างนวัตกรรม ทั้งกลุ่มธุรกิจที่ดำเนินการอยู่แล้ว และกลุ่มธุรกิจใหม่ ที่เรียกว่า สตาร์ทอัพ เราต้องเอานวัตกรรมเป็นตัวตั้งในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจของท่าน ...
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป