กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สอว. - กระทรวงวิทย์ฯ เตรียมพร้อมจัดรอบชิง..เฟ้นหาสุดยอดไอเดีย สร้างโอกาส “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์”

สอว. - กระทรวงวิทย์ฯ เตรียมพร้อมจัดรอบชิง..เฟ้นหาสุดยอดไอเดีย สร้างโอกาส “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์”

พิมพ์ PDF

      สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เตรียมจัดโครงการประกวดเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ประจำปี ๒๕๕๘ (Research 2 Market: R2M 2015) ระดับประเทศ ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรม   พูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นกิจกรรมแข่งขันที่นำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไปต่อยอดและใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ โดยคัดเลือกตัวแทนผู้เข้าร่วมจากสถาบันการศึกษาในเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ จำนวน 20 ทีม เพื่อค้นหาทีมที่ชนะเลิศในการแข่งขันครั้งนี้

         โครงการ “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์” (Research to Market - R2M) เป็นโครงการที่จัดตั้งขึ้นโดยสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ 3 ภูมิภาค และ สอว. ได้ให้การสนับสนุนนโยบายและงบประมาณ สำหรับการดำเนินแนวทางเชิงรุกของนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรือผลงานวิจัยจากสถาบันการศึกษาไปสู่เชิงพาณิชย์ และเป็นการสร้างโอกาสให้นักวิจัย ผู้คิดค้นนวัตกรรม และนักศึกษาได้ร่วมทดสอบถึงความเป็นไปได้ที่จะนำผลงานวิจัยไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรมมากขึ้น นอกจากนี้โครงการ R2M ยังส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและสร้างวัฒนธรรมของการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีและลดช่องว่างระหว่างผลงานวิจัยและนวัตกรรมกับการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์

     สำหรับผู้เข้าแข่งขันภายใต้โครงการ R2M จะได้รับประสบการณ์โดยตรงภายใต้คำชี้แนะของที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์จากภาคธุรกิจ ในการวิเคราะห์และการตรวจสอบเทคโนโลยีเบื้องต้นก่อนเข้าสู่การตลาด ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการบริหารและธุรกิอุตสาหกรรม โดยสามารถนำผลงานดังกล่าวไปพัฒนาให้แข่งขันกับผู้อื่นได้ ทำให้เกิดโอกาสทางธุรกิจที่หลากหลาย และที่สำคัญคือช่วยให้เกิดการสร้างธุรกิจใหม่ สร้างสิทธิประโยชน์สู่นักวิจัย หน่วยงาน และมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมถึงการสร้างประโยชน์และคุณค่าให้กับประเทศ

        ทั้งนี้ โครงการ R2M ได้ดำเนินการเริ่มจัดแข่งขันในระดับประเทศมาแล้ว 2 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อสร้างช่องทางในการบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี การจับคู่ธุรกิจที่เกิดจากผลงานวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย และเพิ่มโอกาสการเรียนรู้ให้กับนักศึกษา บุคลากรและนักวิจัย ในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่เชิงพาณิชย์ ซึ่งในปีนี้โครงการ R2M ในระดับภูมิภาคจัดขึ้นเป็นครั้งแรก ที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมประจักษ์ตรา ดีไซน์ จังหวัดอุดรธานี โดยมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าชิงระดับประเทศจำนวน 6 ทีม ครั้งที่ 2 จัดที่ภาคใต้ เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยของภาคใต้เข้าชิงระดับประเทศจำนวน 5 ทีม และครั้งที่ 3 จัดที่ภาคเหนือ เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยของภาคเหนือเข้าชิงระดับประเทศจำนวน 9 ทีม

       นอกจากนี้ ผลของคัดเลือกตัวแทนผู้เข้าร่วมจากสถาบันการศึกษาระดับภูมิภาคในเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ จำนวนทั้งสิ้น 20 ทีม จะนำไปสู่การค้นหาทีมชนะเลิศโครงการประกวดเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ประจำปี 2558 (Research 2 Market: R2M 2015) ระดับประเทศ ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 นี้ โดยมี รศ.ดร.วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเป็นประธานการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดฯ ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น เพื่อนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของทีมที่ชนะเลิศ ไปต่อยอดสำหรับใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ต่อไป

 

 

ข้อมูลโดย : ดร.สุพจน์ สุทธิรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์

โทร. 02-333-3700 ต่อ 4051

 

ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834

e-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป