กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน “พิเชฐ” บุกจีน ชวนรัฐบาลและเอกชนร่วมลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ในไทย

“พิเชฐ” บุกจีน ชวนรัฐบาลและเอกชนร่วมลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ในไทย

พิมพ์ PDF

เยี่ยมชมเทคโนโลยีจีน/ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ เดินทางเข้าพบ ผู้บริหารของบริษัทหัวเหว่ย และเยี่ยมชม สถานที่แสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านโทรศัพท์มือถือและการสื่อสารทั้งระบบ

 

         “พิเชฐ” บุกจีน ชวนรัฐบาลและเอกชนร่วมลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ในไทย ด้านบริษัทยักษ์ใหญ่ ทัศ โฮลดิ้ง และ จีอีไอ หนุนโครงการสตาร์ทอัพเนชั่น และโครงการฟูดส์อินโนโพลิส เตรียมหอบบริษัทวิจัยอาหารแดนมังกรร่วมลงทุน พร้อมร่วมมือสนับสนุนเงินเพื่อธุรกิจนวัตกรรมทั้งไทยและอาเซียน
          ปักกิ่ง / ในระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม  ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เดินทางเยือน กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนอย่างเป็นทางการ โดยเมื่อวันที่ 14 มกราคม ดร.พิเชฐ นำคณะผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์เยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน เข้าพบนายว่าน กัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือถึงแนวทางความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสองประเทศ  
 
เจรจาความร่วมมือ / ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมคณะเดินทางเข้าพบนาย ว่าน กัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อหารือความร่วมมือและการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่ของทั้งสองประเทศ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
 
       ดร.พิเชฐ กล่าวว่า  รัฐมนตรีว่าการวิทยาศาสตร์ฯ  ให้ความสนใจมาตรการสนับสนุนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของรัฐบาลไทยในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา และตกลงที่จะดำเนินการแลกเปลี่ยนในระดับนโยบายด้านนวัตกรรม โดยใช้กลไกการประชุมคณะทำงานร่วมระหว่างสองประเทศต่อไป นอกจากนี้ยังให้ความสนใจเรื่องการสร้างประเทศแห่งธุรกิจใหม่ (Startup Nation) เป็นอย่างมาก และยินดีที่จะร่วมมือใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลไทยกำหนดขึ้น  เนื่องจากมีความสอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศจีนในแผนพัฒนาประเทศ ฉบับที่ 13 ที่เพิ่งประกาศไปเมื่อไม่นานมานี้
 
        นอกจากนี้  รมว.วิทยายาศาสตร์ฯ ได้นำคณะเข้าหารือกับผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ทัศ โฮลดิ้ง ( Tus-Holding) จำกัด   ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลจีนภายใต้มหาวิทยาลัยชิงหวา (Tsinghua University) ในการสานต่อการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างบริษัททัศ โฮลดิ้ง กับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ที่ลงนามไปเมื่อกลางเดือนธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้ไทยเป็นผู้นำในการพัฒนาผู้ประกอบการและบริษัทสตาร์ทอัพ ของไทยและประเทศในอาเซียน โดยอาศัยประสบการณ์ของอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยชิงหวา (TUS Park) ด้านการประเมิน คัดเลือกและดูแลบริษัทภายใต้โครงการ “บริษัททัศ โฮลดิ้ง  จะสนับสนุนโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (FoodInnopolis) โดยจะช่วยรวบรวมรายชื่อบริษัทที่ทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านอาหารที่สนใจจะมาลงทุนในประเทศไทย พร้อมอำนวยความสะดวกในการจับคู่ธุรกิจให้กับกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ อีกด้วย นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังตกลงร่วมกันที่จะจัดให้มีโครงการสนับสนุนด้านการเงินเพื่อนวัตกรรม ซึ่งความร่วมมือนี้จะนำไปสู่การเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ในระยะยาวในการขับเคลื่อนธุรกิจเกิดใหม่ ไม่เฉพาะในประเทศไทยเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ อีกด้วย” ดร.พิเชฐ กล่าว 
ธุรกิจสร้างสรรค์/ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และคณะ เข้าเยี่ยมชม การดำเนินการของบริษัททัศ โฮลดิ้ง และเข้าหารือกับคณะผู้บริหารถึงความร่วมมือในอนาคต
 
     รมว.วิทยาศาสตร์ฯ และคณะ ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนคือ Zhongguancun Science Park หรือ Z-Park ที่เน้นบ่มเพาะธุรกิจการวิจัยและพัฒนาในเทคโนโลยีด้านไอซีที วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และวัสดุใหม่ ของจีนกว่า 13,000 บริษัท  ก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและการจ้างงานที่สูงถึง 1/7 ของมูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดจากอุทยานวิทยาศาสตร์ทุกแห่งในจีน และมีอัตราการเติบโตสูงถึง 20-30% และได้เดินทางต่อไปเยี่ยมชมศูนย์เทคโนโลยีของบริษัทหัวเหว่ยซึ่งเป็นสถานที่แสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านโทรศัพท์มือถือและการสื่อสารทั้งระบบ โดยเฉพาะเทคโนโลยีโมบาย บอร์ดแบรนด์ ซึ่งสามารถให้บริการในรถไฟความเร็วสูงที่วิ่งด้วยความเร็วกว่า 330 กม./ชม. ได้ และการจัดการระบบการสื่อสารในสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น การก่อการร้าย เป็นต้น และในวันที่ 15 มกราคม  รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ของไทยและคณะ เดินทางไปยังแขวงชุนยี  เพื่อเยี่ยมชม Qiaobo Ice and Snow World ซึ่งเป็นสถานที่เล่นและฝึกซ้อมสกีและกีฬาที่ต้องใช้ลานน้ำแข็งในร่ม รวมทั้งใช้เป็นแหล่งฝึกสำหรับนักกีฬาสกีที่จะเข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวอีกด้วย  โดยสถานที่แห่งนี้ลงทุนติดตั้งระบบพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่เป็นเทคโนโลยีของทัศ โฮลดิ้ง ทำให้สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าลงได้ถึงมากกว่าร้อยละ 20 และสามารถคืนทุนจากการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ได้ภายใน 7 ปี นอกจากนี้ยังใช้เทคโนโลยีในการควบคุมตลอดจนสร้างบรรยากาศให้เหมือนกับการเล่นสกีลางแจ้ง  ถือเป็นเศรษฐกิจใหม่ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ที่กำลังได้รับความนิยม โดย ดร.พิเชฐ กล่าวว่า มีความเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะมีธุรกิจคล้ายกันแบบนี้เกิดขึ้นในอนาคต
      นอกจากนี้ รมว.วิทยาศาสตร์ฯ และคณะ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชม ระบบนิเวศน์สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจสตาร์ทอัพ  ที่น่าสนใจมากแห่งหนึ่งในกรุงปักกิ่งที่เรียกว่าอินโนเวย์ ( InnoWay) ซึ่งเป็นย่านทีมีกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ภายใต้การสนับสนุนของรัฐบาลท้องถิ่นและหน่วยงานที่มีชื่อว่า Great Wall Enterprise Institute (GEI) พัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งทำงานของผู้ประกอบการใหม่และหน่วยงานสนับสนุนธุรกิจจัดตั้งใหม่  ในรูปแบบที่ตรงกับความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการจะสร้างธุรกิจของตนเอง  รวมทั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจอีกหลายแห่ง ทำให้เห็นบรรยากาศการสนับสนุนการทำธุรกิจของปักกิ่งที่เป็นไปอย่างคึกคัก และได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์แสดงเทคโนโลยี 10Cents ซึ่งเป็นบริษัทที่พัฒนาแอพลิเคชั่นรายใหญ่ของจีน ที่ใช้กันทั่วโลก คือ WeChat ด้วย 
อินโนเวย์แดนมังกร/ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ถ่ายภาพร่วกับคณะผู้บริหารของ Greatwall Enterprise Inst.  (GEI) บริเวณ Innoway  ซึ่เป็นย่านที่ GEI พัฒนานพื้นที่ขึ้นมาในรูปแบบที่ตรงกับความต้องการของคนรุ่นใหม่ที่ปรารถนาจะสร้างธุรกิจของตนเอง
 
       หน่วยงานสุดท้ายที่ รมว.วิทยาศาสตร์และคณะได้เข้าเยี่ยมชมและหารือ คือ GEI  โดย ดร.พิเชฐ กล่าวว่า GEI เริ่มมีความร่วมมือกับหน่วยงานในประเทศไทยคือ  สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (สวทน.) เพื่อพัฒนาระบบสนับสนุนผู้ประกอบการของไทย เนื่องจาก GEI มีความชำนาญมากในการพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์และศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ และอุทยานวิทยาศาสตร์รวมทั้งศูนย์บ่มเพาะหลายๆแห่งในประเทศจีนก็เกิดจากการสนับสนุนและการกำกับดูแลของหน่วยงานแห่งนี้ และ ในระยะไม่กี่ปีมานี้ GEI ได้สร้างโปรแกรมในการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ที่มีศักยภาพสูงเช่นการดึงดูดนักศึกษาจีนที่ไปเรียนต่อในต่างประเทศระดับปริญญาเอกที่มีความรู้ความสามารถดีเยี่ยมนั้นให้กลับมาเป็นผู้ประกอบการและจัดตั้งธุรกิจใหม่ๆในประเทศจีน โดยมีสิทธิพิเศษต่างๆมากมาย เช่นสิทธิในการซื้อบ้าน รถยนต์ และการเข้าโรงเรียนของบุตร รวมทั้งเงินสนับสนุนในการลงทุนอีกด้วย โปรแกรมนี้ได้รับความสำเร็จอย่างมากและทาง GEI ก็ยินดีที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาผู้ประกอบการเหล่านี้กับหน่วยงานที่รับผิดขอบของประเทศไทย

ประสานงานได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
E-mail :   
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป