กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ญี่ปุ่น

ทั้งหมด 77 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 8
Tags: [งานเลี้ยงรับรอง, ญี่ปุ่น]  ...
อังคาร, 27 มกราคม 2015
Tags: [งานเลี้ยง, รางวัลโนเบล, นักวิทยาศาสตร์ญี่ปุ่น]  ...
จันทร์, 26 มกราคม 2015
Tags: [พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, สวทน., ญี่ปุ่น, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี, SMEs]  ...
จันทร์, 29 ธันวาคม 2014
Tags: [TAIST, สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว, ญี่ปุ่น, taist_tokyo_tech]  ...
พฤหัสบดี, 27 พฤศจิกายน 2014
Tags: [สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ, JICA, ญี่ปุ่น, ศูนย์กลางการอบรมอาเซียน, ห้องปฏิบัติการ, ไฟฟ้า, อุณหภูมิ, มวล แรง, ความดัน, การวัดความยาว]  ...
อังคาร, 04 พฤศจิกายน 2014
Tags: [พิเชฐ ดรุงคเวโรจน์, Sueo Machi, MEXT, FNCA, japan, ญี่ปุ่น, เยี่ยมคารวะ]  ...
ศุกร์, 17 ตุลาคม 2014
17. เอกอัครราชทูตญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, อัครราชทูต, ญี่ปุ่น]  ...
จันทร์, 29 กันยายน 2014
Tags: [นักวิชาชีพไทย, สหรัฐอเมริกา, ยุโรป, ญี่ปุ่น]  ...
จันทร์, 04 สิงหาคม 2014
Tags: [รอง ปกท.(สมชาย), ประเทศญี่ปุ่น, 27 มิถุนายน 2557]  ...
พุธ, 02 กรกฏาคม 2014
Tags: [คารวะ, ญี่ปุ่น, Machi]  ...
พุธ, 05 มีนาคม 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป