กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ปกท.วท. มอบหมายให้ รอง ปกท.วท.(สมชาย) ให้การต้อนรับ Mr.Sadayuki Tsuchiya พร้อมคณะผู้แทนประเทศญี่ปุ่น

ปกท.วท. มอบหมายให้ รอง ปกท.วท.(สมชาย) ให้การต้อนรับ Mr.Sadayuki Tsuchiya พร้อมคณะผู้แทนประเทศญี่ปุ่น

พิมพ์ PDF

 

 

 

    เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เวลา 140.00 น. นายสมชาย เทียมบุญประเสิรฐ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับ Mr. Sadayuki Tsuchiya, Deputy Minister of Education, Culture, Sports, Science and Techology ประเทศญี่ปุ่น พร้อมคณะผู้แทน ในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ พร้อมหารือเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนโยบายการทูตวิทยาศาสตร์ ณ ห้องพระจอมเกล้า อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

เขียนข่าวโดย :    นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ

เผยแพร่ข่าว   :    นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

ถ่ายภาพโดย  :     นายรัฐพล หงสไกร

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป