กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ค่ายวิทยาศาสตร์

ทั้งหมด 56 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 6
21. Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  แนวหน้า 4 คอลัมน์ บุคคลแนวหน้า เปิดค่ายวิทยาศาสตร์  ...
จันทร์, 11 พฤษภาคม 2015
         วันนี้ 22 เมษายน 2558 เวลา 10.30 น. ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับเกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายวิทยาศาสตร์ ...
พุธ, 22 เมษายน 2015
23. วท.จัดเต็ม! กิจกรรมวิทยาศาสตร์ฯ สนุกแบบมีสาระ รับปิดเทอม
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ยังมีค่ายวิทยาศาสตร์นิวตรอนและแสงซินโครตรอนระดับอาเซียน โดยเปิดโอกาสให้เยาวชน 10 ประเทศ ได้ร่วมสัมผัสเทคโนโลยีแสงซินโครตรอนแห่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน  เรียนรู้เทคนิคการประยุกต์ใช้นิวตรอนและแสงซินโครตรอนที่เกี่ยวข้องต่อการวิเคราะห์เกี่ยวกับทางด้านวิทยาศาสตร์ ...
พฤหัสบดี, 05 มีนาคม 2015
... เครือข่ายภาคเหนือทำหน้าที่เชื่อมโยงความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ร่วมกับการสร้างผลงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์ ทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคชุมชน ส่งเสริมด้านการพัฒนากำลังคนผ่านโครงการค่ายวิทยาศาสตร์ ...
จันทร์, 02 มีนาคม 2015
25. Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ค่ายวิทยาศาสตร์     เดลินิวส์ (กรอบเช้า/บ่าย) 23  ...
จันทร์, 09 กุมภาพันธ์ 2015
                      ซินโครตรอนเปิดบ้าน จัดค่ายวิทยาศาสตร์อาเซียน ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 19 – ...
อังคาร, 01 กรกฏาคม 2014
               ประสบความสำเร็จอย่างงดงามสำหรับค่ายวิทยาศาสตร์ซินโครตรอนอาเซียนครั้งที่ 3 (The 3rd ASEAN Synchrotron Science Camp) ...
พฤหัสบดี, 29 พฤษภาคม 2014
28. 10 ปีงานประชุมวิชาการประจำปี สวทช. (NAC 2014)
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ด้วยการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการยกระดับคุณภาพของสินค้าและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน •    กิจกรรมและการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสำหรับเยาวชนและผู้ปกครอง ในรูปแบบของค่ายวิทยาศาสตร์ให้เด็กๆ ...
อังคาร, 01 เมษายน 2014
... นางฤทัย จงสฤษดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า การพัฒนาสื่อและหลักสูตรชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชุดกิจกรรมเจาะลึกเทคโนโลยีด้วยวิทยาศาสตร์ เรื่อง “สนุกกับสารเรืองแสง” ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ได้ผ่านการทดลองจากฝ่ายค่ายวิทยาศาสตร์ ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
30. โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ซินโครตรอนอาเซียน ครั้งที่ 1 (The 1st ASEAN Synchrotron Science Camp)
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว กิจกรรมที่ผ่านมา )
ความสำคัญและที่มาของโครงการ ตามที่สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) ได้จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์แสงสยามขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีนั้น โดยในปี2555 นี้ทางสถาบันฯได้มีเป้าหมายขยายฐานการสร้างความร่วมมือด้านเทคโนโลยีซินโค ...
อังคาร, 17 เมษายน 2012
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป