กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา คำขวัญ

ทั้งหมด 34 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 4
 
พฤหัสบดี, 08 สิงหาคม 2013
... ศาสนา และพระมหากษัตริย์         ปี 2556 ดิฉันขอมอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติว่า “รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน” เด็กและเยาวชนล้วนมีอิสระทางความคิด ...
พุธ, 16 มกราคม 2013
23. กระทรวงวิทย์ฯ Kids Day รับวันเด็กแห่งชาติ 2556
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 3 วัน เพื่อให้เด็กๆทุกคนมีโอกาสที่จะสามารถเรียนรู้และสร้างความตะหนักทางด้านวิทยาศาสตร์  และได้ย้ำถึงคำขวัญ วันเด็กแห่งชาติในปีนี้  “รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำ พาไทยสู่อาเซียน” ...
ศุกร์, 11 มกราคม 2013
24. คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ในปีต่าง ๆ
(บริการประชาชน/บริการข้อมูล/ข่าวสาร)
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ จากนายกรัฐมนตรีในปีต่าง ๆ           คำขวัญวันเด็ก เป็น คำขวัญที่นายกรัฐมนตรีมอบให้เด็กไทย เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติของทุกปี ...
พุธ, 09 มกราคม 2013
25. กระทรวงวิทย์ คิดส์เดย์ (Kids Day) ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 2556   คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ในปีต่าง ๆ   เขียนข่าวโดย    นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุววรณ และ นางสาวศิริลักษณ์  สิกขะบูรณะ ถ่ายภาพโดย    นายไววิทย์ ...
จันทร์, 07 มกราคม 2013
... สมดังคำขวัญจังหวัดที่ว่า “เมืองแพร่น่าอยู่  ประตูสู่ล้านนา เศรษฐกิจก้าวหน้า ประชาเป็นสุข” โดยมี รศ.ดร.วีระพงษ์  แพสุวรรณ  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนายอภิชาติ  ...
จันทร์, 07 มกราคม 2013
... ได้นำเด็กกล่าวถึงคำขวัญวันเด็กที่นายกรัฐมนตรีมอบให้ปีนี้คือ “สามัคคี มีความรู้คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี” ทั้งนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงสานต่อแนวคิดดังกล่าว ด้วยการจัดงานนี้ขึ้น ...
พฤหัสบดี, 12 มกราคม 2012
    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 2 577 9999   คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ จากนายกรัฐมนตรีในปีต่าง ๆ           คำขวัญวันเด็ก ...
จันทร์, 09 มกราคม 2012
... ซึ่งปีนี้มีคำขวัญว่า "Many Species One Planet One Future" "ความหลากหลายทางชีวภาพ กู้วิกฤติชีวิตโลก" อพวช. จึงได้พัฒนาชุดนิทรรศการ “ฝ่าวิกฤติโลกร้อน” ขึ้น เพื่อเผยแพร่ความรู้ ...
ศุกร์, 04 มิถุนายน 2010
30. งาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2553”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ถนนสายวิทยาศาสตร์ : http://www.nsm.or.th/nsm2008/kid_website/index.html   คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ จากนายกรัฐมนตรีในปีต่าง ๆ           คำขวัญวันเด็ก ...
พุธ, 06 มกราคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป