กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จับมือ 3 พันธมิตร จัด “ถนนสายวิทยาศาสตร์” ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ 2555

กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จับมือ 3 พันธมิตร จัด “ถนนสายวิทยาศาสตร์” ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ 2555

พิมพ์ PDF

 

        กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ผนึกกำลังกับ 3 พันธมิตรก้านวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงอุตสาหกรรม จัดงาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี่ 2555” ขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 มกราคม 2555 ภายใต้แนวคิด Science Carnival เนรมิตทั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ บนถนนโยธีให้กลายเป็นสวนสนุกวิทยาศาสตร์ เปิดให้เที่ยวชมฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา 9.00 – 18.00

 

 

        ดร. ปลอดประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำเด็กกล่าวถึงคำขวัญวันเด็กที่นายกรัฐมนตรีมอบให้ปีนี้คือ “สามัคคี มีความรู้คู่ปัญญา คงรักษาความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี” ทั้งนี้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จึงสานต่อแนวคิดดังกล่าว ด้วยการจัดงานนี้ขึ้น มุ่งหวังที่จะกระตุ้นและจุดประกายให้เยาวชนไทยหันมาสนใจเรียนรู้เรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น โดยถือเอาวันเด็กแห่งชาติของทุกปีเป็นวาระสำคัญในการจัดงาน ซึ่งได้จัดงานต่อเนื่องกันมาเป็นปีที่ 6 แล้ว

 

 

        ทั้งนี้ ดร. ปลอบประสพ สุรัสวดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ร่วมถ่ายรูปกับเด็ก ๆ ที่มาร่วมงานและได้เยี่ยมชมกิจกรรมตามบูทต่าง ๆ

เขียนข่าว  :  นางสาวนีรนุช  ตามศักดิ์

ถ่ายภาพ   :  นางสาวศิริลักษณ์ สิกขะบูรณะ

                 กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป