กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา คาราวานวิทยาศาสตร์

ทั้งหมด 55 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 6
พร้อมทั้งจัดฝึกอบรมวิชาชีพแก่ประชาชน              ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ...
จันทร์, 23 มิถุนายน 2014
52. อพวช. เปิดตัวโดมภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ พร้อม 3 นิทรรศการใหม่
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...        - นิทรรศการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ       - และกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์สู่ภูมิภาคชุด Science Xpress       ซึ่งจัดขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ อพวช. ...
พฤหัสบดี, 09 มกราคม 2014
... Training รวมทั้งองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ และขอเชิญชวนชาวจังหวัดพิษณุโลกมาเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ภายใต้การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 26 ธันวาคม 2013
...           ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ...
พฤหัสบดี, 26 ธันวาคม 2013
... เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งภายใต้ การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่จังหวัด ชุมชนและท้องถิ่นที่ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับจังหวัดร้อยเอ็ด ...
พฤหัสบดี, 19 ธันวาคม 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป