กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ก.วิทย์ฯ นำคาราวานวิทยาศาสตร์ สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่ชาวสุโขทัย

ก.วิทย์ฯ นำคาราวานวิทยาศาสตร์ สร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์แก่ชาวสุโขทัย

พิมพ์ PDF

พร้อมทั้งจัดฝึกอบรมวิชาชีพแก่ประชาชน

 


           ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ เพื่อสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชน และเปิดโลกทัศน์และสร้างมุมมองใหม่ให้กับเยาวชน ว่า "วิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยาก" ภายในงานประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสและเรียยนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยความสนุกสนานจากชิ้นงานนิทรรศการสื่อสัมผัส การแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร์ ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จ.สุโขทัย ระหว่างวันที่ 19-20 มิถุนายน 2557  โดยมี ดร.ธีรศักดิ์  คงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม นายสุวรงค์  วงษ์ศิริ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ให้การต้อนรับ

 

 

           ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า กิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์เป็นกิจกรรมที่นำองค์ความรู้-กิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาถ่ายทอดให้กับครู อาจารย์และนักเรียนทุกคน อันเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งคนส่วนมากเห็นว่าเป็นเรื่องยากและอยู่ไกลตัว แต่เชื่อว่าหลังจากได้เข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์แล้ว  คงเห็นว่าวิทยาศาสตร์เรียนรู้ได้ด้วยวิธีการง่ายๆ ซึ่งครู อาจารย์และนักเรียนทุกคนจะได้มีโอกาสสัมผัสและสร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่อยู่ใกล้ตัวและสัมผัสได้ในชีวิตประจำวัน

 

           ด้าน นายสุวรงค์  วงษ์ศิริ ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม มี 2 กิจกรรม Science Training และกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ในครั้งนี้เกิดจากการที่ทุกฝ่ายเห็นความสำคัญของการพัฒนาประชาชนและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตที่สำคัญของประเทศ โดยกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ จะจัดขึ้นทั้งหมด 2 วัน ครือ 19-20 มิถุนายน 2557 โดยมีกิจกรรมที่สนับสนุนการสร้างความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชน ได้แก่การจัดแสดงนิทรรศการและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เยาวชนในจังหวัดสุโขทัย ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้สัมผัสและเรียยนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยความสนุกสนานจากชิ้นงานนิทรรศการสื่อสัมผัส การแสดงสาธิตทางวิทยาศาสตร์ ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ที่จะเป็นการเปิดโลกทัศน์และสร้างมุมมองใหม่ให้กับเยาวชน ว่า "วิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยาก" อีกต่อไป

 

           สำหรับกิจกรรม Science Training  ตามโครงการบูรณาการงานด้าน วทน. กับจังหวัด ชุมชนและท้องถิ่น : วทน. สัญจรสู่จังหวัดสุโขทัย การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การแปรรูปกล้วยหอม (สามสหาย) การเพาะเห็ดเชิงพาณิชย์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์นักเก็ตเห็ด โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ประชาชน เพิ่มรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

 

 

 

ผู้เขียนข่าว/ถ่ายภาพ : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  กลุ่มงานประชาสัมพันธ์

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป