กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ข้อมูลหน่วยงาน

ทั้งหมด 71 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 8
51. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
(ข้อมูลหน่วยงาน/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง)
ประวัติสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เริ่มดำเนินงาน     ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
52. สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
(ข้อมูลหน่วยงาน/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง)
ประวัติสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ เริ่มดำเนินงาน           สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
53. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
(ข้อมูลหน่วยงาน/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง)
ประวัติสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เริ่มดำเนินงาน            ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
54. กรมวิทยาศาสตร์บริการ
(ข้อมูลหน่วยงาน/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง)
ความเป็นมา       จากประวัติศาสตร์อันยาวนานของกรมวิทยาศาสตร์บริการนับเนื่องจากปี ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
55. สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ข้อมูลหน่วยงาน/หน่วยงานในสังกัดกระทรวง)
  ประวัติสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
จันทร์, 22 กุมภาพันธ์ 2010
56. แผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553
(นโยบายและยุทธศาสตร์/นโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2553)
                       สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดทำแผนกลยุทธ์สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 14 มกราคม 2010
57. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และ แผนปฏิบัติราชการประจำปี
(นโยบายและยุทธศาสตร์/นโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2554)
     ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด     แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.  2552 - 2555)  ...
อังคาร, 22 กันยายน 2009
58. นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
(นโยบายและยุทธศาสตร์/นโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2554)
ดูเอกสารเพิ่มเติมได้ที่นี่  ps-most.  ...
อังคาร, 22 กันยายน 2009
 ดาวโหลดเอกสารทั้งหมด                 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ปี 2552 -2554  ...
อังคาร, 22 กันยายน 2009
60. คำแถลงนโยบาย ของคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี
(นโยบายและยุทธศาสตร์/นโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2554)
    Concept Goverment View more documents from msciences.        
อังคาร, 22 กันยายน 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป