กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ขนาดเล็ก

ทั้งหมด 55 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
31. Clipping วท ประจำวันที่ 27 มกราคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... "กังหันน้ำขนาดเล็ก" นวัตกรรมใหม่ผลิตไฟฟ้าราคาถูก ทันหุ้น 7  ...
พุธ, 27 มกราคม 2016
... ไม่อย่างนั้นไม่เท่ากันก็ทำอะไรไม่ได้ เพราะฉะนั้นขอให้ช่วยกันถ้าไม่เข้มแข็งมีเกษตรอย่างเดียว ไม่มีเกษตรอุตสาหกรรมเลย ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม และรายได้จะมาจากไหน รอผลผลิตออกมาทั้งปี ...
จันทร์, 18 มกราคม 2016
... จัดงานแสดงศักยภาพนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตและพัฒนาขึ้นในประเทศไทย ทั้งรถโดยสารไฟฟ้าขนาดใหญ่ รถโดยสารไฟฟ้าขนาดกลาง ตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า และจักรยานยนต์ไฟฟ้า ที่สามารถจดทะเบียนได้ตามกฎหมาย รวม ๙ คัน ซึ่งยานยนต์ขนาดกลางและขนาดเล็กที่นำมาแสดงเหล่านี้ใช้ชิ้นส่วนในการผลิตจากในประเทศไม่น้อยกว่า ...
ศุกร์, 08 มกราคม 2016
34. Clipping วท ประจำวันที่ 7 มกราคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  โพสต์ทูเดย์ 7 คอลัมน์ Diff Talk ชุดกังหันน้ำขนาดเล็กมากนวัตกรรมผลิตไฟฟ้าในชนบท       ...
พฤหัสบดี, 07 มกราคม 2016
35. รมว.วิทยาศาสตร์ฯ เปิดเวทีประชุม Top Executive นัดแรกต้อนรับปีใหม่ 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้ย้ำในที่ประชุมโดยกำหนดให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2559 จำนวน 4 ข้อสั่งการ ได้แก่ STI on OTOP เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก  น้ำตาล Low GI และยุทธศาสตร์ด้าน ...
พุธ, 06 มกราคม 2016
... ชัดเจน ในการที่จะขับเคลื่อนโครงการ Rubber City  นอกจากนั้นแล้ว รัฐบาลยังคงต้องส่งเสริมการสร้างโรงงานขนาดเล็ก ในการแปรรูปยางพาราในท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของผู้ประกอบการ SMEs  การหาแหล่งเงินและสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ...
อังคาร, 05 มกราคม 2016
37. Clipping วท ประจำวันที่ 4 มกราคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  บ้านเมือง 7 เปิดตัวกังหันน้ำขนาดเล็กมาก สำหรับการผลิตไฟฟ้าในชนบท   ...
จันทร์, 04 มกราคม 2016
38. โครงการ ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (เอสเอ็มอี)
(ผลงานรัฐบาล ด้าน วทน./ผลงานรัฐบาลรอบ 1 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
โครงการ ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก (เอสเอ็มอี) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนรโลยี ได้จัดสรรงบประมาณจำนวน 986 ล้านบาท เพื่อสร้างขีดความสามารถและสร้างความเป็นเลิศของเอสเอ็มอี โดยอาศัยกลไกเครือข่ายมหาวิทยาลัย ...
จันทร์, 28 ธันวาคม 2015
... เช่น แท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือในการบันทึกภาพของวัตถุขนาดเล็กได้ง่ายขึ้น เปลี่ยนอุปกรณ์พกพาดังกล่าวให้เป็นกล้องจุลทรรศน์ดิจิทัลแบบพกพา ทดแทนกล้องจุลทรรศน์ที่มีจำนวนจำกัด   ...
ศุกร์, 25 ธันวาคม 2015
... 2558 พบลูกไฟสว่างวาบ สีเขียว ตกลงมาจากฟ้าอีกครั้ง โดยเบื้องต้น สดร. คาดว่าจะเป็นลูกไฟที่เกิดจากวัตถุขนาดเล็กผ่านเข้ามาในชั้นบรรยากาศโลกด้วยความเร็วสูงมาก เสียดสีจนเกิดความร้อนจนลุกไหม้ เห็นเป็นลูกไฟสว่างและมีควันขาวเป็นทางยาว ...
อังคาร, 22 ธันวาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป