กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน “นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศไทย ชูฝีมือไทย มีมาตรฐาน ส่งออกได้ ดันไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียน”

“นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศไทย ชูฝีมือไทย มีมาตรฐาน ส่งออกได้ ดันไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในอาเซียน”

พิมพ์ PDF

 

   

 

        ทำเนียบรัฐบาล (วันศุกร์ที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น.) : พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ เยี่ยมชมงานแสดงนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตในประเทศไทย ณ ลานหน้าตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งจัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันวิจัย และภาคเอกชนที่พัฒนาและประกอบยานยนต์ไฟฟ้าขึ้นเองในประเทศไทย

   
   


        กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงานแสดงศักยภาพนวัตกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่ผลิตและพัฒนาขึ้นในประเทศไทย ทั้งรถโดยสารไฟฟ้าขนาดใหญ่ รถโดยสารไฟฟ้าขนาดกลาง ตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า และจักรยานยนต์ไฟฟ้า ที่สามารถจดทะเบียนได้ตามกฎหมาย รวม ๙ คัน ซึ่งยานยนต์ขนาดกลางและขนาดเล็กที่นำมาแสดงเหล่านี้ใช้ชิ้นส่วนในการผลิตจากในประเทศไม่น้อยกว่า ๘๐-๙๐% (ไม่นับรวมแบตเตอรี)


        พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวในตอนหนึ่งว่า ไทยมีอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นฐานการผลิตขนาดใหญ่อยู่แล้ว จึงควรเพิ่มขีดความสามารถในการวิจัยและผลิตยานยนต์ไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิ่งแบตเตอรีที่เป็นแหล่งสะสมพลังงานและมีมูลค่าการนำเข้าสูงให้สามารถผลิตขึ้นเองในประเทศไทยได้ และเชิญชวนให้คนไทยใส่ใจการช่วยลดมลภาวะ รักษาสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน โดยใช้ยานพาหนะไฟฟ้าให้มากขึ้น เพื่อสร้างความมั่นคง มั่นคั่ง และยั่งยืนในอนาคต


        นายกรัฐมนตรี กล่าวอีกว่า  รัฐบาลมีความตั้งใจจริงที่จะส่งเสริมการผลิตในประเทศ สร้างผู้ประกอบการที่เชื่อมโยงให้ได้เพื่อจะสร้างอาชีพสร้างรายได้ และเราจะต้องเป็นประเทศผู้ผลิตรถไฟฟ้าได้โดยเร็วในอนาคต และพร้อมสนับสนุนทุกบริษัทที่ทำมา แต่จะต้องได้ใบอนุญาตและมาตรฐานของประเทศไทยด้วย

 
   


        ด้าน ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เผยว่า ปัจจุบันการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้ายังค่อนข้างจำกัด ราว ๒,๐๐๐ คันเท่านั้น และราว ๘๐% เป็นจักรยานยนต์ไฟฟ้า ส่วนรถโดยสารไฟฟ้ายังใช้กันน้อยมากตามมหาวิทยาลัยบางแห่ง เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขณะที่รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า แม้ว่าจะจดทะเบียนได้ แต่มีการใช้ที่จำกัดเพียงในแหล่งท่องเที่ยว เช่น โรงแรม รีสอร์ท เนื่องจากมีราคาค่อนข้างสูงกว่ายานยนต์ทั่วไป แต่ในระยะยาวพบว่า มีความคุ้มทุนมากกว่าในด้านของการซ่อมบำรุง และการประหยัดเชื้อเพลิงที่ดีกว่ามาก ซึ่งจากการที่ภาครัฐมีนโยบายส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการผลิตยานยนต์ไฟฟ้านั้น ได้รับการตอบรับจากผู้ประกอบการเอกชนค่อนข้างดี โดยผู้ประกอบการที่มาแสดงในวันนี้ ส่วนใหญ่ผลิตเพื่อส่งออก ซึ่งจำเป็นต้องได้มาตรฐานสากลแล้วทั้งนั้น จึงต้องมีการบูรณาการร่วมกันหลายภาคส่วน เพื่อส่งเสริมผลักดันอย่างจริงจังและทำให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว อันเป็นการต้อนรับการเป็นประชาคมอาเซียนด้วย

 
   


        ดร. ทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้กล่าวเสริมว่า ปัจจุบัน ผู้ประกอบการไทยมีความสามารถในการผลิตจำนวนหนึ่งแล้ว แต่อาจมีชิ้นส่วนบางชิ้น เช่น แบตเตอรี โดยเฉพาะลิเทียม และระบบขับเคลื่อน ที่ต้องนำเข้า โดยขณะนี้ อยู่ระหว่างจัดให้มี consortium เพื่อร่วมกันวิจัยระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งภาคเอกชน และเร่งเดินหน้าสร้างความพร้อมให้ไทยมีความสามารถในการผลิตแหล่งสะสมพลังงานสำหรับยานพาหนะที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าให้ได้ อย่างไรก็ตาม ในช่วงนำร่อง ภาครัฐควรเริ่มต้นใช้ยานยนต์ไฟฟ้ากับตลาดภาครัฐ คือ ส่งเสริมการใช้รถโดยสารไฟฟ้าสาธารณะเพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนทั้งวงการในอนาคต ในส่วนนี้ กระทรวงคมนาคม และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. อยู่ระหว่างการดำเนินการผลักดันอยู่แล้วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ :
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (คุณณัฏฐวัชช์:  โทร. ๐ ๒๑๑๗ ๖๔๔๙)
ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สวทช.  (คุณลัญจนา : โทร. ๐ ๒๕๖๔ ๗๐๐๐ ต่อ ๑๑๖๒)
Email : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
 

 

 


เขียนข่าว : นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร
ถ่ายภาพ  : นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์  , น.ส. นีรนุช  ตามศักดิ์
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
e-mail :   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป