กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา การแพทย์

ทั้งหมด 78 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 8
Tags: [บริการข้อมูลข่าวสาร, ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี, ชีวภาพ, สเต็มเซลล์, Stem Cells, เซลล์ต้นตอ, การแพทย์, ทิพย์อาภา ภูวนัตตรัย]  ...
พฤหัสบดี, 07 มกราคม 2010
22. พิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย
(บริการประชาชน/บริการแหล่งความรู้)
Tags: [แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, พิพิธภัณฑ์, การแพทย์แผนไทย]  ...
พุธ, 25 พฤศจิกายน 2009
23. พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย อภัยภูเบศร
(บริการประชาชน/บริการแหล่งความรู้)
Tags: [แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, พิพิธภัณฑ์, การแพทย์แผนไทย]  ...
พุธ, 25 พฤศจิกายน 2009
24. 14:00 ขอเชิญร่วมกิจกรรม คุยกัน...ฉันท์วิทย์ เรื่อง "สนุกกับมหัศจจรย์แห่งความเย็น"
(EventList / หัวหน้าผู้ตรวจราชการ / 14:00 ขอเชิญร่วมกิจกรรม คุยกัน...ฉันท์วิทย์ เรื่อง "สนุกกับมหัศจจรย์แห่งความเย็น")
... รวมไปถึงประโยชน์ต่างๆ ของไนโตรเจนเหลวที่นำมาใช้ในภาคอุตสาหกรรม การรีไซเคิลและวงการแพทย์  ...
อาทิตย์, 25 ตุลาคม 2009
25. การสัมมนาเรื่อง"สปาฮาลาลโอกาสธุรกิจไทย"
(EventList / กิจกรรมอบรม/สัมมนา / การสัมมนาเรื่อง"สปาฮาลาลโอกาสธุรกิจไทย")
          สืบเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความพร้อมที่เอื้ออำนวยต่อความหลากหลายทาง ชีวภาพประกอบกับภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทย ส่งผลให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นเป้าหมายของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ...
จันทร์, 25 มกราคม 2010
26. Clipping วท ประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... ให้ประโยชน์     สยามธุรกิจ 6 การแพทย์บูม!!! ...
จันทร์, 29 สิงหาคม 2016
27. Clippingวท ประจำวันที่ 23 สิงหาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... 7เดือนเพิ่ม252% แนวหน้า 9 อุตฯการแพทย์แห่ลงทุนกว่า 5 ...
อังคาร, 23 สิงหาคม 2016
... ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการแพทย์ และสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจำเป็นจะต้องพัฒนาบนพื้นฐานองค์ความรู้ และบุคลากรอย่างต่อเนื่อง  การจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ ...
พฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2016
... 0.2 รวมถึงการจดสิทธิบัตรต่างๆ ยังมีจำนวนที่น้อยมาก แต่เรายังได้เห็นการทิศทางที่ดีในกลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ซึ่งมีจีดีพีประมาณ 6 แสนล้าน กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ...
พฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2016
... วงศ์สวัสดิ์ รองคณะบดี คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล                ECTI-CARD เป็นการประชุมทางวิชาการที่เน้นการวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ในด้านต่างๆ ...
พุธ, 03 สิงหาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป