กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา การต่อต้าน

ทั้งหมด 32 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 4
1. ศปท.วท. จัดศึกษาดูงานพื้นที่เขานางพันธุรัต อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [เขานางพันธุรัต, ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต, จ.เพชรบุรี]  ...
อาทิตย์, 08 มีนาคม 2015
Tags: [จัดซื้อจัดจ้าง, ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต, สมชาย เทียมบุญประเสริฐ]  ...
อาทิตย์, 08 มีนาคม 2015
Tags: [ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต, ศปท., คุณธรรม, จริยธรรม, ปลูกป่า, ปลูกจิตสำนึก, การต่อต้าน, การทุจริต]  ...
เสาร์, 27 ธันวาคม 2014
4. Clipping วท ประจำวันที่ 5 กันยายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ข่าวสด 12 ดีแทค รับมอบใบประกาศรับรองด้านการต่อต้านคอร์รัปชั่น    ...
จันทร์, 05 กันยายน 2016
... โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ บุคลากรของ ปส. และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น สำนักข่าวกรองแห่งชาติ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายสากล เป็นต้น           ...
อังคาร, 26 กรกฏาคม 2016
6. โครงการปฎิบัติธรรมเนื่องในวันอาสาฬบูชาเเละวันเข้าพรรษา
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...       เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต ได้จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ...
พฤหัสบดี, 21 กรกฏาคม 2016
... การทดสอบสารสำคัญที่ใช้ในการผลิตยาและเครื่องสำอางบนเซลล์ผิวหนังสังเคราะห์ (3D Restructured Human Epidermis – RHE)  ในช่วงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทดแทนการใช้สัตว์ทดลอง ที่เริ่มมีกระแสการต่อต้านมากขึ้น ...
พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2016
... พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามมาตรา 100 มาตรา 103 และมาตรา 103/7 จัดโดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อให้บุคลากรของ สป.วท. และ สร. ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
            8 เมษายน 2559 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท./ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต ร่วมกับสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักบริหารกลาง ...
ศุกร์, 08 เมษายน 2016
... ร่วมกับส่วนราชการต่างๆ ต่อเนื่องทั้งในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เป็นธรรม ไม่สองมาตรฐาน ทั้งการขับเคลื่อนด้วยการปฏิรูปและมาตรการต่าง ๆ เพื่อต่อสู้กับการทุจริตคอร์รัปชั่น อาทิเช่น (1) การจัดตั้งคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ...
จันทร์, 04 เมษายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป