กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน "สำนักปลัด ก.วิทย์ สืบสานประเพณีสงกรานต์ ชวนผู้เกษียณคืนสู่เหย้า..รดน้ำขอพร และร่วมเล่าประสบการณ์อบอุ่น"

"สำนักปลัด ก.วิทย์ สืบสานประเพณีสงกรานต์ ชวนผู้เกษียณคืนสู่เหย้า..รดน้ำขอพร และร่วมเล่าประสบการณ์อบอุ่น"

พิมพ์ PDF

       

    8 เมษายน 2559 ณ ศูนย์ฝึกอบรมและเรียนรู้ ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สป.วท./ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต ร่วมกับสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักบริหารกลาง และส่วนบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดี ของ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดี เนื่องในประเพณีวันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์ของไทย เพื่อระลึกถึงคุณงามความดี และร่วมแสดงเมตตามุฑิตาจิต แก่ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานที่เกษียณอายุราชการและทำคุณประโยชน์ต่อองค์กร ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และความสามัคคีให้กับบุคลากรใน สป.วท. ทั้งนี้ รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เกียรติเข้าร่วมงานพร้อมมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ 

 

     ทั้งนี้ ภายในงานได้จัดพิธีสงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพร อดีตข้าราชการที่เคยเกษียณอายุราชการซึ่งมีอดีตข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ได้แก่ นายประพัฒน์ เปรมมณี อดีตรองปลัดกระทรวง นายพูลสุข พงษ์พัฒน์ อดีตรองปลัดกระทรวง นางสาวเสาวณี มุสิแดง อดีตรองปลัดกระทรวง และอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ นายสุพรรณ แสงทอง อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงและเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมด้วยผู้เกษียณที่มีคุณูปการแก่ วท. อีกหลายท่าน นอกจากนี้ ได้จัดเวทีเสวนาในหัวข้อ "ชีวิตหลังเกษียณ" โดยการถ่ายทอดประสบการณ์ดำเนินชีวิตหลังเกษียณให้แก่บุคลากรและเจ้าหน้าที่ สป.วท. ได้เรียนรู้ซึ่งข้อคิดสำคัญแนะนำให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สป.วท. “ตั้งใจทำหน้าที่ปัจจุบันให้เต็มที่ ทำงานให้สนุกทำด้วยความสุข รู้จักครองตน ครองงาน ครองคน ที่สำคัญ คือ เอาใจใส่ดูแลสุขภาพกายใจให้แข็งแรงสมบูรณ์อยู่เสมอ เพื่อการมีชีวิตยามเกษียณและย่างเข้าสู่วัยชราอย่างความสุข                          

 

 
                                                                                  

ข่าวโดย : นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ            

ถ่ายภาพโดย  : นายรัฐพล หงสไกร, นายไววิทย์ ยอดประสิทธิ์ 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โทร. 02 333 3728-3732 โทรสาร 02 333 3834

E-Mail :      อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

facebook : sciencethailand

Call Center : 1313

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป