กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา school

ทั้งหมด 40 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 4
21. ประวัติ และผลงาน นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์
(ข้อมูลหน่วยงาน/ประวัติผู้บริหาร)
... (Public Policy and Management),   Wharton School, University of Pennsylvania, ประเทศสหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2529 - 2534) Dissertation Topic “Effects of Rate of Return and Environmental Regulations ...
ศุกร์, 05 กันยายน 2014
22. สดร. นำทัพยุววิจัยดาราศาสตร์บุกญี่ปุ่น โชว์ผลงานวิจัยระดับโรงเรียน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... Session of Astronomical Society of Japan 2014 ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติคริสเตียน ประเทศญี่ปุ่น นอกจากนี้ ได้ร่วมนำเสนอการจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ในโรงเรียนใน Astro-Highschool Forum 2014 ณ มหาวิทยาลัยวาเซดะ กรุงโตเกียว ...
พุธ, 30 เมษายน 2014
23. สดร. บุกสิงคโปร์หารือพัฒนาเครือข่ายดาราศาสตร์อาเซียน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... School for Young Astronomers (ISYA) ซึ่งเป็นการอบรมนักศึกษาบัณฑิตศึกษาในประเทศอาเซียนที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติกำหนดจัดร่วมกับสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล และ Yunnan Astronomical Observatory ในช่วงปลายปี ...
อังคาร, 18 มีนาคม 2014
... จัด “Winter School in Radio Astronomy” ครั้งแรกในไทย ระดมสมองนักดาราศาสตร์วิทยุอาเซียน หวังสร้างเครือข่ายความร่วมมือวิจัยและพัฒนาด้านดาราศาสตร์วิทยุ      ในกลุ่มประเทศอาเซียน  ...
พฤหัสบดี, 27 กุมภาพันธ์ 2014
... แสงทอง เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า “การจัดกิจกิจกรรมค่ายเยาวชนอาเซียนรักอะตอม ประจำปี 2013 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยเชิญชวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักเรียนระดับ High School ...
ศุกร์, 16 สิงหาคม 2013
26. ไทยดึงเยาวชนอาเซียน เข้าค่าย“รักอะตอม” เตรียมเข้าสู่ AEC
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... High School จาก 10 ประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนมาร่วมกิจกรรม ซึ่งจะช่วยสนับสนุนให้มีการนำพลังงานปรมาณูไปใช้ในทางสันติ ส่งผลให้ประเทศชาติและภูมิภาคเกิดการพัฒนา มีความก้าวหน้า และมีขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศในทุกๆด้านได้มากยิ่งขึ้น ...
พฤหัสบดี, 25 กรกฏาคม 2013
27. “วรวัจน์” เปิดเวที “Nano Together” ระดมสุดยอดวงการแฟชั่น-สิ่งทอ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... ราตรีไหมไทย, กลุ่มทอผ้าไหมปักธงชัย, Cruso Design School, Designer LME และสมาคมแฟชั่นดีไซเนอร์กรุงเทพฯ เป็นต้น             อนึ่ง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
จันทร์, 15 กรกฏาคม 2013
... RCY Cloth, ธนกิจ Thaisiik, ฉัตรทองไหมไทย, ราตรีไหมไทย, กลุ่มทอผ้าไหมปักธงชัย, Cruso Design School, Designer LME และสมาคมแฟชั่นดีไซเนอร์กรุงเทพฯ เป็นต้น    ...
อังคาร, 28 พฤษภาคม 2013
29. สมาธิช่วยลดความเจ็บปวด
(4 Cluster/ท่องแดนวิทยาศาสตร์)
... และโดยที่เราไม่รู้ตัว           Robert Coghill นักวิจัยด้านประสาทวิทยาจาก Wake Forest University School of Medicine ใน North Carolina กล่าวว่า คนทุกคนเมื่อถูกตีด้วยท่อนไม้จะรู้สึกเจ็บ ...
พฤหัสบดี, 28 มิถุนายน 2012
          ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดเผยว่า จากการที่โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนธานี มทส. ได้เข้าร่วมการแข่งขันและนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ ...
ศุกร์, 10 มิถุนายน 2011
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป