กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน นร.โครงการห้องเรียนวิทย์ฯ มทส. สร้างชื่อในเวทีนานาชาติ คว้ารางวัลเหรียญทองสาขาคณิตศาสตร์ที่จอเจียร์

นร.โครงการห้องเรียนวิทย์ฯ มทส. สร้างชื่อในเวทีนานาชาติ คว้ารางวัลเหรียญทองสาขาคณิตศาสตร์ที่จอเจียร์

พิมพ์ PDF

          ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) เปิดเผยว่า จากการที่โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนธานี มทส. ได้เข้าร่วมการแข่งขันและนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ International Young Inventors Project Olympiad 2011 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 12 – 15 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา ณ ประเทศจอร์เจีย โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 คือนายจักริน ลิ้มวงศ์ยุติ และ นางสาวรติมา จันธิมา เป็นผู้แทนเข้าร่วมการแข่งขัน มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา ตัณฑนุช อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน นางสุนทร ศรีสุระ ที่ปรึกษาวิเทศสัมพันธ์  โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์  เทคโนธานี มทส. เป็นหัวหน้าทีม


 

          การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ในครั้งนี้ มีนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 36 ประเทศ รวม 57 โครงงาน ใน 6 สาขาวิชา  สำหรับสาขาวิชาคณิตศาสตร์ที่โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ มทส. เข้าร่วมแข่งขันนั้น มีสมาชิกที่เข้าร่วมทั้งหมด รวม 6 ประเทศ รวม 8 โครงงาน โดยนายจักริน ลิ้มวงศ์ยุติ และ นางสาวรติมา จันธิมา จากโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ มทส. ได้นำเสนอโครงงานเรื่อง “Generate and solve Sudoku X using recursion” ซึ่งถือเป็นโครงการเดียวของประเทศไทย ทั้งนี้ มีคณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย International Black Sea University, Technical University, Tbilisi Evane Javakhishvili State University นักวิทยาศาสตร์และผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ เช่น  Ministry of Education and Science,  European Union และ National Intellectual Property Center เป็นต้น

          สำหรับผลการแข่งขันปรากฏว่า นายจักริน ลิ้มวงศ์ยุติ และ นางสาวรติมา จันธิมา นักเรียนจากโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ มทส.  ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลเหรียญทองคู่กับนักเรียนจากประเทศคาซัคสถาน นอกจากนี้ น.ส. รติมา จันธิมา และนางสุนทร ศรีสุระ ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ในจำนวน 25 คน ที่ได้ร่วมให้สัมภาษณ์ออกรายการโทรทัศน์แห่งประเทศจอร์เจีย โดยมี Prof. Dr. Giuli Alasania ซึ่งเป็นประธานของ IYIPO Organization Committee ร่วมให้การสัมภาษณ์ และยังได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวแสดงความขอบคุณ Prof. Dr. Giuli Alasania ในฐานะที่ให้ความอนุเคราะห์และสนับสนุนโครงการฯ ด้วยดีเสมอมา ส่วนนายจักริน ลิ้มวงศ์ยุติ ได้รับเลือกให้เดินทางไปเยี่ยมชมทำเนียบประธานาธิบดีประเทศจอร์เจีย
น.ส.รติมา จันธิมา กล่าวว่า การเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ถือเป็นประสบการณ์ที่ดี แม้ว่าก่อนการแข่งขันจะรู้สึกกดดันบ้าง แต่คิดว่าต้องทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด เมื่อได้รับรางวัลเหรียญทองจึงรู้สึกดีใจมากที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันระหว่างเพื่อนหลายๆ ประเทศด้วย

          ทางด้านนางสุนทร ศรีสุระ กล่าวว่า จากประสบการณ์การแข่งขันในครั้งนี้ เป็นที่สังเกตว่า นักเรียนโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ มทส. ได้เรียนรู้การปรับตัวเข้ากับบุคคลอื่นที่มีพื้นฐานทางด้านวัฒนธรรมที่แตกต่างจากตนเองได้เป็นอย่างดี เนื่องจากต้องแยกกันพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ของแต่ละคน ดังนั้น นอกจากประโยชน์ที่ได้รับโดยตรงทางด้านวิชาการ นักเรียนยังได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม รูปแบบการการใช้ชีวิตในสังคมชาวจอร์เจีย และประเทศที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 36 ประเทศ รู้จักการแบ่งปัน และแก้ไขปัญหาร่วมกัน นักเรียนได้ซึมซับและเรียนรู้ในการเป็นผู้นำเห็นสมควรอย่างยิ่งในการส่งเสริมนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมระดับนานาชาติในลักษณะนี้ต่อไป

 

Tags Scius - science - school
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป