กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา Solar

ทั้งหมด 25 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 3
21. “เตรียมต้อนรับ สุริยุปราคาเหนือฟ้าเมืองไทย 22 กรกฎาคม 2552”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
(3 กรกฎาคม 2552) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สดร. จัดแถลงข่าวกิจกรรม “สุริยุปราคาเหนือฟ้าเมืองไทย กรกฎาคม 2552 ” หวัง สร้างกิจกรรมกระตุ้นคนไทยตั้งตารอชมสุริยุปราคาบางส่วนในเมืองไทย ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009
22. อะไรและอย่างไรใน World Alternative Energy Science Expo 2009
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... รถยนต์จากพลังงานน้ำ รถยนต์จากพลังงานลม การแปขยะเป็นพลังงานไฟฟ้า บ้านสู้โลกร้อน Bio Dome Eco – House Solar Farm Wind Farm และนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ก้าวตามรอยพ่อหลวงไทย โลกอยู่ได้ เราอยู่รอด ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
23. สดร. จัดพิธีเปิดและแถลงข่าวกิจกรรมปีดาราศาสตร์สากล 2009
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... นอกจากนั้นสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ยังได้เชิญชวนประชาชนคนไทยร่วมชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2552 ในวันดังกล่าวด้วย โดยมีการนำกล้อง Solar Scope และกล้องสำหรับดูดวงอาทิตย์มาจัดให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชม ...
พุธ, 15 กรกฏาคม 2009
... กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดยประมาณ         โดยในวันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2552 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ จะนำกล้อง solar scope, กล้องสำหรับดูดวงอาทิตย์จำนวน 2  ...
พุธ, 15 กรกฏาคม 2009
25. “เตรียมต้อนรับ สุริยุปราคาเหนือฟ้าเมืองไทย 22 กรกฎาคม 2552
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
  (3 กรกฎาคม 2552) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)สดร.จัดแถลงข่าวกิจกรรม “สุริยุปราคาเหนือฟ้าเมืองไทย กรกฎาคม 2552” หวังสร้างกิจกรรมกระตุ้นคนไทยตั้งตารอชมสุริยุปราคาบางส่วนในเมืองไทย ...
พฤหัสบดี, 09 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป