กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สดร. จัดพิธีเปิดและแถลงข่าวกิจกรรมปีดาราศาสตร์สากล 2009

สดร. จัดพิธีเปิดและแถลงข่าวกิจกรรมปีดาราศาสตร์สากล 2009

พิมพ์ PDF

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2552 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดให้มีพิธีเปิดและแถลงข่าวกิจกรรมปีดาราศาสตร์สากล 2009 โดยมี ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดและแถลงข่าวกิจกรรมปีดาราศาสตร์สากล 2009  ร่วมกับ ดร.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ ดร.ศรันย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมแถลงข่าว โดยประเทศไทยในฐานะที่เป็นสมาชิกของสหพันธ์ดาราศาสตร์สากลตั้งแต่ปี 2549 ได้ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมปีดาราศาสตร์สากลขึ้น โดยทางสถาบันฯ ได้วางแผนจัดกิจกรรมต่างๆ ตลอดทั้งปี ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองปีดาราศาสตร์สากลหรือ IYA 2009 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

            นอกจากนั้นสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ยังได้เชิญชวนประชาชนคนไทยร่วมชมปรากฏการณ์สุริยุปราคาที่เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในปี 2552 ในวันดังกล่าวด้วย โดยมีการนำกล้อง Solar Scope และกล้องสำหรับดูดวงอาทิตย์มาจัดให้ผู้เข้าร่วมงานได้ชม พร้อมทั้งมีผู้รู้และนักวิชาการคอยให้ข้อมูล ณ บริเวณดาดฟ้า อาคารสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โยธี ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

            รศ.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่าปี 2552 เป็นปีที่สำคัญอย่างยิ่งที่องค์การ ยูเนสโก และสหพันธ์ดาราศาสตร์สากลยกย่องให้เป็นปีดาราศาสตร์สากล (International Year of Astronomy ,IYA 2009) โดยขอความร่วมมือจากต่างประเทศต่างๆ ทั่วโลกให้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองปีดาราศาสตร์สากลดังกล่าว

             ประเทศไทยในฐานะที่เป็นสมาชิกของสหพันธ์ดาราศาสตร์สากลตั้งแต่ปี 2549 จึงให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมปีดาราศาสตร์สากลขึ้น โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้วางแผนที่จะจัดกิจกรรมเด่นหลายกิจกรรมอาทิ การจัดกิจกรรมสังเกตสุริยุปราคาที่เห็นบางส่วน (Partial Solar Eclipse) ในประเทศไทย ในวันที่ 26 มกราคม และ 22 กรกฎาคม 2552 การจัดกิจกรรมสังเกตฝนดาวตก ลีโอนิดส์ (leonids) ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 และฝนดาวตก เจนิดส์ (Geminds) ในวันที่ 13 ธันวาคม 2552 โครงการ The World At Night (TWAN) ซึ่งเป็นนิทรรศการภาพถ่ายทางดาราศาสตร์ที่มีองค์ประกอบเป็นสถานที่สำคัญหรือโบราณในประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์ที่ถ่ายโดยฝีมือของคนไทย โครงการฉายภาพยนตร์ IYA BLAST ที่ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติจะจัดร่วมกับสหพันธ์ดาราศาสตร์สากล เช่นกัน โดยภาพยนตร์ดังกล่าวเป็นภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับการส่งบอลลูนที่บรรทุกกล้องดูดาวขึ้นไปเพื่อศึกษาเอกภพในยุคแรกเริ่ม (Early Universe) และบริเวณที่ดาวเกิดใหม่ ที่แผ่พลังงานออกมามากในช่วงอินฟราเรดและไมโครเวฟ และโครงการสถาปนาจุดสำคัญทางดาราศาสตร์ในประเทศไทย (Establishment of Astronomical Landmark in Thailand) เช่น ปราสาทหินพนมรุ้ง จังหวัดบุรีรัมย์ที่แสงอาทิตย์ส่องผ่าน 15 ช่องประตูในวันที่ 3 เมษายน ของทุกปี วัดสันเปาโล จังหวัดลพบุรีหอดูดาวแห่งแรกของไทย แหลมพรหมเทพ จังหวัดภูเก็ตจุดชมดวงอาทิตย์ตกในประเทศไทย ผาชะนะได อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นจุดชมดวงอาทิตย์ขึ้นแห่งแรกในประเทศไทย เป็นต้น นอกจากนั้นสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติจะจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาเครือข่ายทั่วประเทศในการสังเกตการณ์และให้ความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ที่น่าสนใจทางดาราศาสตร์รวมทั้งกิจกรรมทางดาราศาสตร์ เพื่อฉลองปีดาราศาสตร์สากลตลอดปี  พ.ศ. 2552 ด้วย

 

ผู้เขียนข่าว : จิตติมา เหมือนเสน
ผู้ตรวจข่าว : หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ โทร 02 354 4466 ต่อ 118 120

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป