กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา MEDICOPOLIS

ทั้งหมด 12 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
Tags: [Medicopolis, TCELS]  ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
2. โครงการเมดิโคโพลิส หรือ เวชนคร (Medicopolis) 4 มิถุนายน 2559
(วีดีโอมัลติมีเดีย/ชีวิตกับวิทยาศาสตร์)
Tags: [เมดิโคโพลิส, เวชนคร, Medicopolis]  ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
3. MEDICOPOLIS
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [infographic, MEDICOPOLIS]  ...
ศุกร์, 17 มิถุนายน 2016
... (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายอุกฤช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และนายแพทย์จรัญ บุญฤทธิการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนา Medicopolis ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
5. โครงการเมดิโคโพลิส หรือ เวชนคร (Medicopolis) 4 มิถุนายน 2559
(วีดีโอมัลติมีเดีย/ชีวิตกับวิทยาศาสตร์)
   
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
6. MEDICOPOLIS
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
 
ศุกร์, 17 มิถุนายน 2016
... นายอุกฤช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และนายแพทย์จรัญ บุญฤทธิการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนา Medicopolis(เมดิโคโพลิส) หรือเวชนคร ให้เป็นเมืองสุขภาพที่ให้บริการทางการแพทย์แบบองค์รวมสำหรับผู้สูงอายุ ...
พฤหัสบดี, 02 มิถุนายน 2016
...      โครงการ Medicopolis เวชนคร เป็นโครงการหลัก ที่สร้างเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสุขภาพในระดับชาติ และมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูงขึ้นในอนาคต ...
พฤหัสบดี, 08 มกราคม 2015
... พร้อมทั้งสาธิตเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ผู้ที่สนใจ ที่ต้องการดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น ด้วยนวัตกรรม สุขภาพและความงามของไทย มุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีมากขึ้น พร้อมทั้งเผยแพร่โครงการ Medicopolis ...
เสาร์, 19 กรกฏาคม 2014
10. TCELS สยายปีก Medicopolis เวชนคร ลงฝั่งอันดามัน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
          หลังจากประสบความสำเร็จจากการเปิดเมืองสุขภาพเวชนคร หรือ Medicopolis ที่ จ.ปราจีนบุรี โดยมี ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ ...
อังคาร, 04 กุมภาพันธ์ 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป