กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน “Life Science Garden”

พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน “Life Science Garden”

พิมพ์ PDF

     เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2557  เวลา 14.55 น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน “Life Science Garden” โดยมี รศ.ดร. วีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะผู้บริหารศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ เฝ้ารับเสด็จ ซึ่งในงานดังกล่าวกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ หรือ TCELS จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2557 ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

      ทั้งนี้ เพื่อเป็นการนำเสนอนวัตกรรม ผลงานวิจัยและการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์และบริการด้านชีววิทยาศาสตร์ เช่น ยา สมุนไพร เวชสำอาง และเครื่องมือแพทย์ รวม 11 นวัตกรรม ได้แก่ Medical Genomic การถอดรหัสจีโนมมนุษย์ เทคโนโลยีการวิเคราะห์ยีนกับการเผาผลาญอาหาร แอพพลิเคชั่น เพื่อการคัดกรองความเสี่ยงของการเป็นโรคอัลไซเมอร์ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อความงาม เซรั่มยางพารา พลาสมาเย็นเพื่อฟื้นฟูใบหน้าให้ขาวใส แผ่นรองเท้าสำหรับผู้ป่วยเบาหวาน เครื่องวัดเบาหวานจากลมหายใจ เทคโนโลยีสถาปัตย์บำบัดและเครื่องเอ๊กซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับงานทันตกรรม หุ่นยนต์เพื่อช่วยผู้สูงอายุ การออกแบบห้องน้ำสำหรับผู้สูงอายุ พร้อมทั้งสาธิตเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ผู้ที่สนใจ ที่ต้องการดูแลสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น ด้วยนวัตกรรม สุขภาพและความงามของไทย มุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีมากขึ้น พร้อมทั้งเผยแพร่โครงการ Medicopolis (เมดิโคโพลิส) เวชนคร เพื่อเป็นเขตพื้นที่บริการสุขภาพและความงามใหม่ ๆ ของประเทศไทย

     นอกจากนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ได้พระราชทานพระวโรกาสให้ คณะข้าราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ เข้าเฝ้าเพื่อทูลถวายของที่ระลึก และถวายเงินสนับสนุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และเสด็จทอดพระเนตรงานนิทรรศการ “Life Science Garden” พร้อม ฉายพระฉายารูปร่วมกับคณะผู้จัดงานครั้งนี้ด้วย

ข่าวโดย : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (ศลช.)

เผยแพร่ข่าวโดย : นางสาวนีรนุช ตามศักดิ์

 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง :
» ก.วิทย์ฯ จัดประชุม ‘คณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 12/2559’ พร้อมร่วมกันหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา
» TCELS จับมือจังหวัดปราจีนบุรีและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ผุดเมืองสุขภาพดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวม ภายใต้โครงการ เมดิโคโพลิสเวชนคร พร้อมปักหมุดเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ เตรียมขยายผลสู่บ้านพี่เมืองน้องพระตะบองเสียมเรียบปลายปีนี้
» เครื่องสำอาง...ไม่ต้องใช้สัตว์ทดลอง
» TCELS เปิดบ้านโชว์สตาร์ทอัพด้านชีววิทยาศาสตร์ พร้อมขยายผลร่วมมือนานาชาติ 14 พฤษภาคม 2559
» TCELS ผุด “แอพฯมือถือ” การ์ตูนให้ความรู้อัลไซเมอร์
» กระทรวงวิทย์ฯ และพันธมิตร จับมือเชฟรอน เปิดตัวโครงการ “Enjoy Science: สนุกวิทย์ พลังคิด เพื่ออนาคต”
» ดร.พิเชฐ นำคณะ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(TCELS)
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป