กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

TCELS สยายปีก Medicopolis เวชนคร ลงฝั่งอันดามัน

พิมพ์ PDF


          หลังจากประสบความสำเร็จจากการเปิดเมืองสุขภาพเวชนคร หรือ Medicopolis ที่ จ.ปราจีนบุรี โดยมี ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ TCELS ร่วมกับ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ เป็นโต้โผในการดำเนินการหลักด้วยการสนับสนุนอย่างแข็งขันจากจังหวัดปราจีนบุรี  ขณะนี้ได้ขยายงานและเติบโตเป็นรูปธรรมไปมาก จนได้รับความสนใจจากหลายหน่วยงานและหลายจังหวัด ซึ่งล่าสุด จังหวัดภูเก็ต และกลุ่มจังหวัดแถบทะเลชายฝั่งอันดามัน สนใจที่จะเข้าร่วมโครงการ 
          ทั้งนี้ เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา ศ.เกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล ที่ปรึกษา TCELS ในฐานะผู้ริเริ่มโครงการฯ พร้อมด้วย ดร.กาญจนา ปานุราช ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์ TCELS เดินทางไปจังหวัดภูเก็ตเพื่อร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ“แนวคิดการพัฒนาและบริการสุขภาพแนวใหม่ เวชนคร (Medicopolis) ในพื้นที่อันดามัน โดยมี นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในการประชุม และได้เชิญ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน อาทิ ผู้แทนจาก สาธารณสุขจังหวัด การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด หอการค้า สมาคมสปา แพทย์แผนไทย โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ฯลฯ เข้าร่วมประชุม และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ซึ่งทุกภาคส่วนต่างรู้สึกดีใจที่มีโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นหน่วยงานหลักที่จะเข้าไปสนับสนุนและผลักดันให้เกิดเป็นโครงการระดับชาติ ก้าวเดินไปทั้งองคาพยพ
          นายไมตรี กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดในกลุ่มอันดามัน มีจุดแข็งที่หลากหลายสามารถขยายไปสู่เพื่อสนับสนุนโครงการ Medicopolis ได้ จังหวัด ระนอง มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ พังงา มีระบบนิเวศน์ ที่ดี กระบี่ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติหลายแห่ง ตรังมีความหฤหรรษ์ทางธรรมชาติที่นักท่องเที่ยวให้ความนิยม  และภูเก็ตเองมีความเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ซึ่งถ้ารวมจุดแข็งของทุก ๆ จังหวัดเข้าด้วยกันโอกาสที่ Medicopolis จะเริ่มต้นและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืนนั้น เป็นไปได้สูง
          ด้าน ศ.เกียรติคุณ ดร.มนตรี กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี และมีเสียงตอบรับที่ดี จากผู้แทนจากภาครัฐ และผู้แทนจากภาคเอกชน ซึ่งประกอบไปด้วยผู้ประกอบการธุรกิจสปา จ.ภูเก็ต ที่ถือเป็นจุดแข็งของประเทศไทย รวมไปถึงการมีสถานพยาบาลที่มีความแข็งแกร่งอย่างโรงพยาบาลกรุงเทพ เข้ามาร่วมโครงการ ยิ่งทำให้การขับเคลื่อนให้เกิดเป็นรูปธรรมได้เร็วขึ้น และ เป็นเรื่องที่ไม่ยากเกินไป
          ทั้งนี้ ในที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะเรื่องของการวิจัยและพัฒนาที่จะเข้ามาสนับสนุนโครงการ เช่น คุณภาพของน้ำพุร้อน จ.ระนอง น้ำพุร้อนเค็มของ จ.กระบี่ รวมไปถึงแรงสนับสนุนสมุนไพร และการรวมกลุ่มของปราชญ์ชาวบ้าน ที่ยังเป็นอุปสรรคต่อการยอมรับอยู่หลายแห่ง ซึ่งขณะนี้แต่ละพื้นที่ก็ได้พยายามปิดจุดอ่อนโดยใช้งบพัฒนาจังหวัด อย่างไรก็ตามก่อนอื่นจะต้องพัฒนามาสเตอร์แพลนร่วมกันเพื่อให้เกิดภาพใหญ่ของ Medicopolis  โดยจะทำการสำรวจศักยภาพของแต่ละจังหวัดต่อไป
 

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป