กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา 5 ธันวาคม 2553

ทั้งหมด 5 ข้อมูลที่พบ

Tags: [วันเฉลิมพระชนมพรรษา, 5 ธันวาคม 2553, วันที่ 1 และ 2 ธันวาคม, 83 พรรษา, ลานพระบรมรูปทรงม้า]  ...
ศุกร์, 03 ธันวาคม 2010
2. กระทรวงวิทย์ฯ โดย สทอภ. จัดประชุมวิชาการ Geoinfotech 2010
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
      วันนี้ (15 ธันวาคม 2553)  เวลา 10.00 น.  ณ อิมแพ็ค คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ...
พุธ, 15 ธันวาคม 2010
3. พันธุ์ข้าวเหนียวพระราชทานนาม “ธัญสิริน”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... นอกจากนั้นยังช่วยลดต้นทุนการผลิตที่เกิดจากการใช้สารเคมีฆ่าเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคไหม้แก่เกษตรกรผู้ปลูกด้วย (เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553)           ดร.วีระชัย  ...
พุธ, 15 ธันวาคม 2010
... นำคณะเจ้าหน้าที่ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 84 รูป (โครงการทำดี 9 เช้า 9 วัด) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2553 ณ ลานพระราชวังดุสิต ...
พฤหัสบดี, 09 ธันวาคม 2010
... 83 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2553 ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า ร.5 เมื่อวันที่ 1 และ 2 ธันวาคม 2553   ข่าวโดย : นายไววิทย์  ยอดประสิทธิ์ ภาพโดย : น.ส. ศิริลักษณ์  สิกขะบูรณะ และ นายไววิทย์  ...
ศุกร์, 03 ธันวาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป