กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน พันธุ์ข้าวเหนียวพระราชทานนาม “ธัญสิริน”

พันธุ์ข้าวเหนียวพระราชทานนาม “ธัญสิริน”

พิมพ์ PDF

 
          ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  นำข้าวเหนียวพระราชทาน “ธัญสิริน” ซึ่งได้รับพระราชทานนามจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  แสดงต่อสื่อมวลชน  โดยข้าวสายพันธุ์ดังกล่าว  เป็นพันธุ์ข้าวเหนียวที่มีคุณภาพเทียบเท่าพันธุ์ กข.6 แต่มีคุณสมบัติต้านทานโรคไหม้  ซึ่งพันธุ์ กข.6 เดิมไม่มี และยังช่วยเพิ่มผลผลิตต่อไร่ให้แก่เกษตรกร เนื่องจากสามารถลดความเสียหายที่เกิดโรคไหม้ที่มักเกิดขึ้นเป็นประจำในพื้นที่นาน้ำฝนในฤดูนาปีได้  นอกจากนั้นยังช่วยลดต้นทุนการผลิตที่เกิดจากการใช้สารเคมีฆ่าเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคไหม้แก่เกษตรกรผู้ปลูกด้วย (เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2553)
          ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า วันนี้ถือว่าทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สวทช. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานชื่อพันธุ์ข้าวเหนียวสายพันธุ์ใหม่  ทรงให้ชื่อว่า  “ธัญสิริน” เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2553 ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวเหนียวหอม  ไวต่อแสง  และที่สำคัญที่สุดมีคุณสมบัติที่ต้านทานโรคไหม้และให้ผลผลิตประมาณ 500-800 กิโลกรัม/ไร่  โดยในภาคเหนือได้ประมาณ 800 กิโลกรัม/ไร่  ภาคอีสาน ประมาณ 500-600 กิโลกรัม/ไร่  ถือว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สวทช. ได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง  ปัจจุบันได้มีการกระจายพันธุ์ข้าวนี้ไปแล้วในหลายพื้นที่ในภาคเหนือที่จังหวัดน่าน  เชียงราย และลำปาง  ในภาคอีสาน มีที่จังหวัดสกลนคร  ชัยภูมิ  และที่จังหวัดอุบลราชธานี  ปัจจุบันพื้นที่ที่มีการกระจายพันธุ์ไปแล้วประมาณ 5,000 ไร่
          เรื่องการพัฒนาพันธุ์ข้าวนี้ ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สวทช. ร่วมกับหน่วยงานอื่น อาทิ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  กรมการข้าว กระทรวงเกษตรฯ ทำการวิจัยและพัฒนาออกมา  ซึ่งเราจะได้ทำการวิจัยและพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง  ก่อนหน้านี้ก็มีพันธุ์ข้าวทนน้ำท้วมระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ได้ ซึ่งพันธุ์ข้าวที่ได้มานี้ ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีการตัดต่อพันธุกรรมหรือ GMO แต่เป็นการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีการใช้ Biotechnology ปกติพัฒนา          
         จากการที่เกษตรกรเพาะปลูกข้าวพันธุ์ดังกล่าว  ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี ทำให้ได้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ กข.6 ไม่เป็นโรค ต้นไม่ล้ม เกี่ยวง่าย เมล็ดเรียว  ข้าวกล้องขายได้ราคาดี ขายเมล็ดพันธุ์ได้ราคาสูง  เกษตรกรรายอื่นในชุมชนสนใจอยากได้ และทำให้ไม่ต้องใช้สารเคมีทำให้ผลิตข้าวแบบอินทรีย์ได้ผลดีเมล็ดพันธุ์ราคาสูง ลดต้นทุนค่าแรงงานในการเก็บเกี่ยว
 

 

 

 
ผู้เขียนข่าว  :  นายปราโมทย์  ป้องสุธาธาร  โทร. 0-2333-3700 ต่อ 3728
                       โทรสาร 02-354-3763     E-Mail :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ภาพโดย : ชัชวาลย์ โบสุวรรณ

 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป