กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา 1313

ทั้งหมด 57 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 6
51. วว. ฉลองครบรอบ 53 ปี ชูผลงาน “Food for the Future” ขับเคลื่อน Food Innopolis
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...  Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313  ...
จันทร์, 11 กรกฏาคม 2016
52. CTCN Regional Forum for National Designated Entities
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834 e-mail :     pr@most.go.th    Facebook : sciencethailand Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313  ...
จันทร์, 11 กรกฏาคม 2016
... โทร.1313  ...
จันทร์, 11 กรกฏาคม 2016
... 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834 e-mail :        pr@most.go.th Facebook : sciencethailand Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313 ...
จันทร์, 11 กรกฏาคม 2016
... : sciencethailand Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313    ...
อาทิตย์, 10 กรกฏาคม 2016
... 0 2333 3700 ต่อ 3728 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834 e-mail :        pr@most.go.th Facebook : sciencethailand Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร.1313 ...
เสาร์, 09 กรกฏาคม 2016
... 1313   ...
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป