กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เมล็ดพันธุ์

ทั้งหมด 53 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 6
51. รมว.วท หารือเรื่องข้าว ร่วมกับ กรมการข้าว และ สศร.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เพื่อกำหนดพันธุ์ข้าวหรือเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่และสภาพภูมิอากาศ และมอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.)ดำเนินการศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จำหน่ายให้แก่เกษตรกรให้เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพในการผลิตข้าวของประเทศ ...
อังคาร, 05 กุมภาพันธ์ 2013
... วันนี้ (4 กุมภาพันธ์ 2556) ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดงานการประชุมคลัสเตอร์เมล็ดพันธุ์ ...
จันทร์, 04 กุมภาพันธ์ 2013
... และผู้บริหารกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ดำเนินการพัฒนาพันธุ์ข้าวและเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มีคุณภาพสูง มีปริมาณที่เพียงพอ และให้ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น เนื่องจากปัจจุบันเกษตรกรต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวจากเอกชน ซึ่งไม่มีการรับรองคุณภาพ  ...
พุธ, 30 มกราคม 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป