กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เดนมาร์ก

ทั้งหมด 10 ข้อมูลที่พบ

Tags: [ออท., ทูต, เดนมาร์ก, UNFCCC]  ...
พุธ, 29 เมษายน 2015
... โดยมีหน่วยงานของรัฐและนักวิทยาศาสตร์ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ทำการศึกษาวิจัยเป็นจำนวนหลายร้อยโครงการถึงผลของอาหารฉายรังสี จนได้ผลสรุปว่าอาหารฉายรังสีปลอดภัย รวมถึงคณะกรรมการอิสระทางวิทยาศาสตร์ของเดนมาร์ก ...
พฤหัสบดี, 26 พฤษภาคม 2016
... ซึ่งกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร หรือ สสนก. ก็ได้ร่วมกับสมาคมน้ำนานาชาติ (International Water Association - IWA)  DHI ประเทศเดนมาร์ก และโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ ...
จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2015
... อาทิ มิสเตอร์มิเคล เหมนิธิวินเธอร์ เอกอัครราชฑูตเดนมาร์กประจำประเทศไทย ดร.นริศ ชัยสูตร รองปลัดกระทรวงการคลัง ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นพ.บรรลุ ศิริพานิช สมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ...
พฤหัสบดี, 14 พฤษภาคม 2015
... of Climate Technology Centre and Network (CTCN) ที่มีสำนักงานอยู่ที่กรุงโคเปนเฮเกน ราชอาณาจักรเดนมาร์ก พร้อมด้วย Mr. Kaveh Zahedi, Regional Director and Representative, United Nations Environment Programme ...
พุธ, 29 เมษายน 2015
... เดนมาร์ก ในส่วนของหน่วยงานราชการเป็น ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกาและในส่วนของประเทศไทย ได้แก่ บริษัทล็อกซเล่ย์ นอกจากนี้ ดร.รอยล ได้เปิดเผยถึงการดำเนินงาน ในปี พ.ศ. 2558 ว่าจะมีการพัฒนางานในด้านระบบข้อมูล ...
จันทร์, 22 ธันวาคม 2014
... ดร.ปลอดประสพ  สุรัสวดี  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ผมพึงไปยุโรป คุยกับนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งที่สุดในโลก เขามีข้อมูลประเทศไทยย้อนหลัง 100 ปี 2 สถาบัน อยู่ที่เดนมาร์ก ...
พุธ, 14 มีนาคม 2012
8. Adaptation to Climate Change in Thailand
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ภายหลังการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 15 และพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 5 ณ กรุงโคเปนเฮเกน  ประเทศเดนมาร์ก” และ “Adaptation to Climate Change ...
พฤหัสบดี, 24 ธันวาคม 2009
9. Adaptation to Climate Change in Thailand
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ภายหลังการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 15 และพิธีสารเกียวโต สมัยที่ 5 ณ กรุงโคเปนเฮเกน  ประเทศเดนมาร์ก” และ “Adaptation to Climate Change ...
พฤหัสบดี, 24 ธันวาคม 2009
10. ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ก
(บริการประชาชน/บริการแหล่งความรู้)
    ประวัติ ปี พ.ศ. 2503 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จประพาสทวีปยุโรป ทรงให้ความสนพระทัยเกี่ยวกับกิจการเลี้ยงโคนมของชาวเดนมาร์ก ...
พุธ, 25 พฤศจิกายน 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป