กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา เครื่องจักร

ทั้งหมด 98 ข้อมูลที่พบ

หน้า 10 จาก 10
91. Clipping วท ประจำวันที่ 7 มกราคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  มติชน (กรอบเช้า/บ่าย) 27 คอลัมน์รายงาน 'ลำปาง'เดินเครื่องจักรศูนย์จัดการขยะ-ลดปัญหาเมือง      ...
พฤหัสบดี, 07 มกราคม 2016
92. รมว.วิทยาศาสตร์ฯ เปิดเวทีประชุม Top Executive นัดแรกต้อนรับปีใหม่ 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ทั้งนี้ ให้กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ยางพาราให้แพร่หลาย เช่น สนับสนุนมาตรการทางภาษีและเงินทุนให้ผู้ประกอบการที่ผลิตยางพาราแปรรูป และต้องการขยายเครื่องจักรแปรรูปโดยให้เกิดผลเป็นรูปธรรมในปี ...
พุธ, 06 มกราคม 2016
...  ประกาศศักยภาพยกระดับ OTOP ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สอดรับ OTOP 2.0 ใน 6 ด้าน คือ พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิต ออกแบบนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน บรรจุภัณฑ์ และเครื่องจักร  ...
อังคาร, 29 ธันวาคม 2015
... เช่น เมล็ดพันธุ์พืชไม่เพียงพอ สามารถแบ่งพื้นที่ปลูกเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะได้หรือไม่ และปัญหาปุ๋ยแพง   7) จะมีมาตรการแก้ปัญหาเครื่องจักรกลการเกษตรขาดแคลนอย่างไร เช่น จัดให้สหกรณ์การเกษตรมีเครื่องจักรกลให้เช่า ...
อังคาร, 01 ธันวาคม 2015
... 30 ปีมาแล้ว การลงทุน BOI สมัยก่อนนี้ 20 ปี 30 ปีมาแล้วก็เริ่มล้าสมัย ต้องเปลี่ยนเครื่องจักร เครื่องไม้เครื่องมือ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต เพื่อจะไปแข่งขันกับเขา มีวิวัฒนาการใหม่ ๆ วันนี้ต้องทำใหม่ ของเก่าก็โอเค ...
จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2015
... "รางวัลเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำปี 2558" โดยมี เครื่องชั่งน้ำหนักสำหรับไก่พันธุ์และไก่เนื้อ Weight Scale ได้รับรางวัลชนะเลิศ ณ เวทีกลาง มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อาคารชาเลนเจอร์ ...
จันทร์, 16 พฤศจิกายน 2015
... ดังนี้ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชุมชน เทคโนโลยีเครื่องจักรและระบบการผลิตอัตโนมัติ เทคโนโลยีเพื่อสุขภาพ การแพทย์ และเภสัช เทคโนโลยี โลหะและวัสดุ เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ ...
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป