กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ออนไลน์

ทั้งหมด 59 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
41. โครงการ พัฒนาฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการเพื่อการรับรองมาตรฐานและคุณภาพ
(ผลงานรัฐบาล ด้าน วทน./ผลงานรัฐบาลรอบ 1 ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
... สามารถทำรายการส่งตัวอย่างทดสอบ และตรวจสอบติดตามการให้บริการผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์เดียว โดยจะเปิดตัวให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 เป็นต้นไป ในช่วงระยะเวลาเริ่มต้น สามารถใช้บริการได้ทั้งช่องทางเว็บไซต์ ...
จันทร์, 28 ธันวาคม 2015
... one stop service ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  เป็นการให้บริการแบบครบวงจร สามารถทำรายการส่งตัวอย่างทดสอบ และตรวจสอบติดตามการให้บริการผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์เดียว ซึ่งมีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็วโดยจะเปิดตัวให้บริการอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ ...
ศุกร์, 25 ธันวาคม 2015
... ผ่านเว็บไซต์ one stop service ของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  เป็นการให้บริการแบบครบวงจร สามารถทำรายการส่งตัวอย่างทดสอบ และตรวจสอบติดตามการให้บริการผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์เดียว ซี่งมีประสิทธิภาพและสะดวกรวดเร็ว ...
พุธ, 23 ธันวาคม 2015
... ซึ่งได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลผลสำรวจจากนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมสำรวจและจัดอันดับ 10 ข่าวดังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล ต่างจังหวัด และผ่านทางระบบออนไลน์ ...
อังคาร, 22 ธันวาคม 2015
45. ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 21/2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... สวทช. ขอเชิญหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมโครงการระบบสื่อสาระออนไลน์เพื่อการเรียนรู้ทางไกลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ...
พฤหัสบดี, 17 ธันวาคม 2015
... และมีการกำหนดกลยุทธ์เชิงลึก ลงถึงในระดับเมือง มุ่งเน้นการเจาะตลาดใหม่ ๆ เจาะกลุ่มตลาดเฉพาะ และช่องทางการค้าออนไลน์ (3) การส่งเสริมการค้าชายแดน ทั้งนี้ก็เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค ทั้งด้านเศรษฐกิจ ...
จันทร์, 14 ธันวาคม 2015
... การประกอบธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ด้วย จัดระหว่างวันที่ 1 – 24 ธันวาคมนี้ ขอเชิญชวนทุกคนมาเที่ยวมาชมกัน ขอบคุณครับ สวัสดีครับ   สรุปสาระโดย: กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ...
อังคาร, 08 ธันวาคม 2015
   แบบสำรวจออนไลน์ใน ข่าวดังทางด้าน ว และ ท ประจำปี 2558 การสำรวจความคิดเห็นของผู้รับข่าวสารเหตุการณ์และเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรอบปี 2558 ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศมารวบรวมและคัดเลือกข่าวดังที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ...
จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2015
... ทำให้คนที่เห็นความรุนแรงเป็นเรื่องปกติธรรมดา เป็นการเร้า เขาเรียกว่าแรงขับเคลื่อน บางทีก็วัยรุ่นบ้าง เยาวชนบ้าง ทุกคนมีแรงขับเคลื่อนที่เหลือเฟืออยู่แล้ว พอมีเกมส์บ้าง เกมส์ออนไลน์บ้าง โซเชียลมีเดียบ้าง ...
จันทร์, 02 พฤศจิกายน 2015
... 4 แห่ง ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลแบบออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ประกอบด้วย ฐานข้อมูลผลนักวิจัย ...
อาทิตย์, 27 กันยายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป