กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจออนไลน์ 10 ข่าวดังทางด้าน ว และ ท ประจำปี 2558

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจออนไลน์ 10 ข่าวดังทางด้าน ว และ ท ประจำปี 2558

พิมพ์ PDF

 

 แบบสำรวจออนไลน์ใน ข่าวดังทางด้าน ว และ ท ประจำปี 2558

การสำรวจความคิดเห็นของผู้รับข่าวสารเหตุการณ์และเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรอบปี 2558 ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศมารวบรวมและคัดเลือกข่าวดังที่อยู่ในความสนใจของประชาชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจระดับการเปิดรับข่าวสารและความสนใจของประชาชนที่มีต่อข่าววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้ นิยามของ “ข่าวดัง” คือ ข่าวที่ถูกนำเสนอผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโทรทัศน์ และสื่อวิทยุ รวมถึงสื่อออนไลน์ และได้รับความสนใจจากประชาชนทั่วไปในการเปิดรับเนื้อหาของข่าวนั้นๆ
 
 
เริ่มตอบแบบสอบถามได้ตั้งแต่ วันนี้ - 15 ธ.ค. 2558
 
 
ผู้ตอบแบบสำรวจทุกท่านมีสิทธิ์ลุ้น รับของที่ระลึก โดยจะทำการสุ่มจับรางวัล และประกาศผลภายหลังวันที่ 22 ธันวาคม 2558
  • External HarddiskSeagate 1TB จำนวน 1 รางวัล
  • Thumb Drive  จำนวน 10 รางวัล
  • เสื้อยืด สวทช. จำนวน 50 รางวัล

 

ร่วมตอบแบบสอบถาม คลิกที่นี่

 

เผยแพร่ข่าวโดย : นายภูษิต โพธิ์แสง  

ประสานงานได้ที่ กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

โทรศัพท์ 02-333-3700 ต่อ 3727-3732 โทรสาร02-333-3874

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป