กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา หัวหิน

ทั้งหมด 34 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 4
... อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ( สดร. ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ) ในกิจกรรมนี้จะมีการ “อบรมครูดาราศาสตร์” สำหรับครูอาจารย์ในเขต ...
จันทร์, 09 พฤศจิกายน 2009
... พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับสิทธิบัตรยีนที่ควบคุมความหอมในข้าว  ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข  วังไกลกังวล  อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์   ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009
33. กระทรวงวิทย์ฯ ดึงไอทีช่วยธุรกิจโรงแรม
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... พื้นที่ ดำเนินโครงการดังกล่าว ครอบคลุมทั่วประเทศใน 7 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ ชลบุรี(พัทยา) เชียงใหม่ เชียงราย ประจวบคีรีขันธ์ (ชะอำ-หัวหิน) ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี (หัวหิน) โดยประกอบการที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
34. เยาวชนศูนย์ข่าวเยาวชนไทย ร่วมออกแบบโลโก้ 30 ปี ก.วิทย์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... มีตัวแทนเยาวชนจากโรงเรียนวัดเทพลีลา โรงเรียนบดินทรเดชา โรงเรียนวัดราชโอรส โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ โรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย โรงเรียนหัวหิน ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป