กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา หมู่บ้านวิทยาศาสตร์

ทั้งหมด 69 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 7
... ณ ศูนย์ประชุมตักสิลาคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมตักสิลา จ.มหาสารคาม เมื่อวันที่  26  ธันวาคม  2554 พร้อมทั้งจะนำผู้เข้าร่วมประชุมไปเยี่ยมชมหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ หมู่บ้านหอยเชอรี่ ...
พุธ, 28 ธันวาคม 2011
... แพสุวรรณ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้หัวข้อ “รวมพลัง สานสัมพันธ์หมู่บ้านแม่ข่าย” ...
จันทร์, 01 สิงหาคม 2011
...                ในโอกาสเดียวกันนี้ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้เดินทางไปเยี่ยมชมโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พุธ, 06 กรกฏาคม 2011
... มุสิแดง  รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ เยี่ยมชมหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหมู่บ้านข้าวหอมนิล ของกลุ่มสตรีการเกษตรผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนผลิตข้าวครบวงจรจากข้าวหอมนิล ...
พฤหัสบดี, 21 เมษายน 2011
... คาราวานเทคโนโลยีจังหวัดลำปางครั้งนี้ ว่า  สืบเนื่องจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีภารกิจในการถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งในระดับอุตาสาหกรรมและระดับชุมชน  ซึ่งในระดับชุมชน ได้ดำเนินการผ่านกิจกรรมคลินิกเทคโนโลยีและหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ...
จันทร์, 11 เมษายน 2011
... และไวน์สำหรับชุมชน  ดังนั้น การพัฒนาหมู่บ้านโนนหัวช้างให้เป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จึงตรงกับความต้องการของชุมชน และหน่วยงานในท้องถิ่น  เพื่อนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปเสริมศักยภาพการดำเนินการในด้านต่างๆ  ...
เสาร์, 02 เมษายน 2011
37. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี"
(โครงการบูรณาการงานด้าน วทน./ข้อมูลการบูรณาการงานด้าน วทน.)
... ทั้งนี้ได้มีแนวคิดการพัฒนาชุมชนให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ผลักดันให้เป็นหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พึ่งพาตนเองได้จนกลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็งในอนาคต ดังนั้น การได้ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยจะส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น ...
อังคาร, 29 มีนาคม 2011
38. คาราวานเทคโนโลยี ต่อยอดความคิด ก.วิทย์ฯ ใกล้ชิดชาวพิษณุโลก
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ได้แก่ โครงการวิศวกรรมย้อนรอย คลินิกเทคโนโลยี และหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ ประดิษฐกรรมเพื่อการพัฒนาชนบท เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันผลงานจากโครงการนี้ ยังไม่ได้เผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างขวางมากนัก  โดยเฉพาะผลงานที่จะเข้าถึงผู้ประกอบการ ...
อาทิตย์, 23 มกราคม 2011
...    รูปที่ 11 การสาธิตและอบรมการใช้เตาแก๊สชีวมวลเชื้อเพลิงแกลบ   สรุปผลการดำเนินงาน           การดำเนินงานโครงการหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยสำหรับโครงการพระราชดำริบ้านปางตองอยู่ในขั้นการจัดกิจกรรม ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
...  วัตถุประสงค์           1.เพื่อพัฒนาหมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการพึ่งพาตนเองทั้งด้านการเกษตรและด้านพลังงาน           ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป