กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สุพรรณ แสงทอง

ทั้งหมด 40 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 4
Tags: [สุพรรณ แสงทอง, ปส, IAEA, ปรมาณู, นิวเคลียร์, INFCIRC/225/Revision 5]  ...
อังคาร, 16 กันยายน 2014
... นางสาวเสาวณี มุสิแดง อดีตรองปลัดกระทรวง และอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ นายสุพรรณ แสงทอง อดีตผู้ตรวจราชการกระทรวงและเลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ พร้อมด้วยผู้เกษียณที่มีคุณูปการแก่ วท. อีกหลายท่าน นอกจากนี้ ...
ศุกร์, 08 เมษายน 2016
... รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี          นายสุพรรณ แสงทอง เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ นี้ ปส. ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ...
อังคาร, 16 กันยายน 2014
... รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี           นายสุพรรณ แสงทอง เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ นี้ ปส. ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ...
พุธ, 10 กันยายน 2014
5. ปส. จับมือไอเออีเอ เพิ่มทักษะบุคลากรในภูมิภาคเอเชีย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ นี้ ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ เชียงใหม่  นายสุพรรณ แสงทอง เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๗ นี้ ปส. ร่วมกับทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ ...
พุธ, 06 สิงหาคม 2014
... จังหวัดเชียงใหม่             นายสุพรรณ แสงทอง เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ นี้ ปส. ร่วมนำผลงานไปจัดแสดงในงาน ...
พุธ, 06 สิงหาคม 2014
7. การจัดทำแผนปฏิบัติการของ ปส. ปี พ.ศ. 2559 – 2560 ตามกรอบนโยบาย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพลังงานปรมาณูของประเทศ               นายสุพรรณ แสงทอง เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พุธ, 06 สิงหาคม 2014
8. ปส. สัมมนาให้ความรู้ปรมาณูเพื่อสันติ 15 จังหวัดภาคกลางและตะวันตก
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสุพรรณ แสงทอง เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า ระหว่างวันที่ 29 - 30 กรกฎาคม 2557 ปส. จะจัดสัมมนา “การให้ความรู้ในการจัดการกากกัมมันตรังสีและการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีที่ถูกต้อง” ...
พุธ, 06 สิงหาคม 2014
9. ปส. ลงพื้นที่ภาคใต้ให้ความรู้ปรมาณูเพื่อสันติ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...               นายสุพรรณ แสงทอง เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า เมื่อเดือนมีนาคม 2557 ที่ผ่านมา ปส. ลงพื้นที่ภาคเหนือ (เชียงใหม่) ...
อังคาร, 22 กรกฏาคม 2014
           นายสุพรรณ แสงทอง (แถวนั่งคนกลาง) เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เป็นประธาน ในการระดมความคิดเห็นสื่อมวลชนด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพลังงานปรมาณู ...
อังคาร, 01 กรกฏาคม 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป