กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สสส.

ทั้งหมด 22 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 3
Tags: [บกพร่องทางการเห็น, อพวช., สวทช., สสส.]  ...
ศุกร์, 22 กรกฏาคม 2016
Tags: [อารยสถาปัตถ์, สสส., คนพิการ]  ...
พฤหัสบดี, 14 พฤษภาคม 2015
... (สสส.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัด “ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น”ครั้งที่ ...
ศุกร์, 22 กรกฏาคม 2016
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
... - เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และภาคีเครือข่าย ...
จันทร์, 13 มิถุนายน 2016
... 3 หน่วยงานพันธมิตร สวทช. สสวท. และ สสส.  จัดกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ไทย – สปป.ลาว” อย่างยิ่งใหญ่ต่อเนื่องเป็นที่ 2 ซึ่งรวบรวมทั้งนิทรรศการและกิจกรรมต่าง ๆ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากไทยไปจัดแสดงในช่วงวันเด็กแห่งชาติลาว ...
พุธ, 01 มิถุนายน 2016
7. Clipping วท ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... สสส.โดนรีดภาษี    กรุงเทพธุรกิจ 9 คอลัมน์ ...
ศุกร์, 26 กุมภาพันธ์ 2016
... 10 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 11. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) 12. สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) 13. สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (คส.) 14. ...
พุธ, 02 ธันวาคม 2015
9. Clipping วท ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  คอลัมน์ ผีเสื้อกระพือปีก การปฏิรูป สสส. : ต้องยิงให้ถูกเป้า    ข่าวสด (กรอบบ่าย)  ...
ศุกร์, 06 พฤศจิกายน 2015
... (อพวช.) เป็นแม่งานดึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทย์ฯ และหน่วยงานพันธมิตร ร่วมจัดกว่าสิบหน่วยงาน อาทิ กรมวิทยาศาสตร์บริการ สวทช. สดร. สซ. สทน. วว. สสวท. สสส. และหน่วยงานวิทยาศาสตร์ของ สปป.ลาว มีชาวลาวให้ความสนใจเข้าร่วมกว่าหลายพันคน ...
พฤหัสบดี, 04 มิถุนายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป