กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา สตูล

ทั้งหมด 31 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 4
Tags: [คลิป, วิดีโอ, ยางพารา, สตูล]  ...
พฤหัสบดี, 04 กุมภาพันธ์ 2016
... 4.ภาคใต้ ณ จังหวัดสตูล ดำเนินงานโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้จึงอยากจะขอเชิญชวนโรงเรียนอนุบาล และศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศ มาเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ สำหรับผู้สนใจ สามารถดูรายละเอียด ...
อาทิตย์, 26 มิถุนายน 2016
ดร.พิเชฐฯ เยี่ยมชมโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา จ.สตูล  ...
พฤหัสบดี, 04 กุมภาพันธ์ 2016
4. "กำลังใจ รมว.วิทยาศาสตร์ฯ ถึงเกษตรกรชาวสวนยางควนกาหลง"
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
ฃ            จากการลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา อ.ควนกาหลง จ.สตูล เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ...
จันทร์, 01 กุมภาพันธ์ 2016
5. Clipping วท ประจำวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... Nation'     มติชน (กรอบบ่าย) 6 รมว.วิทย์ปลื้ม'สหกรณ์ยางสตูล' ...
จันทร์, 01 กุมภาพันธ์ 2016
6. Clippingวท ประจำวันที่ 31 มกราคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว มติชน 12 รมว.วิทย์ปลื้ม'สหกรณ์ยางสตูล'แก้วิกฤตตั้งรง.ผลิตพื้นฟุตซอล   ...
จันทร์, 01 กุมภาพันธ์ 2016
... ที่ชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.พีระพงศ์  ทีฆะสกุล รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) พร้อมคณะผู้วิจัยและประธานกลุ่มสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูลให้การต้อนรับ ...
เสาร์, 30 มกราคม 2016
... ตำบลชะแล้อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ศูนย์วิจัยยางสงขลา สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ จังหวัดสตูล และศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ พร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนที่เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ฯในครั้งนี้ ได้ฝึกฝนกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2016
...  บ้านเมือง (12 ตุลาคม 2558) หัวข้อข่าว: ของดีตรัง-สตูล    ...
อังคาร, 27 ตุลาคม 2015
10. Clipping วท ประจำวันที่ 12 ตุลาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ของดีตรัง-สตูล ประชาชาติธุรกิจ 25 คอลัมน์ ...
จันทร์, 12 ตุลาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป