กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก ข่าวสารหน่วยงาน สำนักงานที่ปรึกษา วท. ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.นำยุวทูตวิทยาศาสตร์ทัศนะศึกษาประเทศไทย พร้อมร่วมกิจกรรมสื่อสารกับนักบินอวกาศ NASA ณ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

สำนักงานที่ปรึกษา วท. ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.นำยุวทูตวิทยาศาสตร์ทัศนะศึกษาประเทศไทย พร้อมร่วมกิจกรรมสื่อสารกับนักบินอวกาศ NASA ณ โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์

พิมพ์ PDF

          สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปว.(วต.)  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดยนายกฤษดา ธาราสุข อัครราชทูตทีปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำกรุงวอชิงตัน ดีซี สหรัฐอเมริกา ได้นำตัวแทนยุวทูตวิทยาศาสตร์ในโครงการ “ค่ายและการทัศนศึกษาวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนไทย ในประเทศสหรัฐอเมริกา” (Young Ambassador in Science and Technology Program) รวม 5 คน เดินทางมาประเทศไทยเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่  24 มกราคม – 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 โดยได้นำเยาวชนไทยในสหรัฐฯ ทัศนะศึกษาหน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย และเรียนรู้เกี่ยวกับศักยภาพการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย ทั้งนี้ ได้มีโอกาสเยี่ยมชมสถานที่และหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ศูนย์วิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติภาคใต้ พื้นที่ป่าชายเลน ตำบลชะแล้อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ศูนย์วิจัยยางสงขลา สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ จังหวัดสตูล และศึกษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ พร้อมเปิดโอกาสให้เยาวชนที่เข้าค่ายวิทยาศาสตร์ฯในครั้งนี้ ได้ฝึกฝนกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ เรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองในรูปแบบที่หลากหลาย และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือ สะเต็มศึกษา (STEM Education) ระหว่างนักเรียนและเยาวชนของไทยและสหรัฐฯ โดยในวันที่ 28 มกราคม 2559 เยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ฯ ดังกล่าวได้ทำกิจกรรมและสร้างความสัมพันธ์กับนักเรียนของโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ ศึกษาเกี่ยวกับโครงการ NASA ARISS Contact และร่วมกิจกรรมไปพร้อมกับเยาวชนไทยในพื้นที่ อ. หาดใหญ่
 

 

          และในโอกาสสำคัญที่จะเกิดขึ้น วันที่ 30 มกราคม 2559 นี้ ปว.(วต.) จะนำตัวแทนยุวทูตฯ ดังกล่าวต้อนรับ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และร่วมกิจกรรมการสื่อสารการสื่อสารกับนักบินอวกาศขององค์การ NASA ที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ ณ สถานีอวกาศนานาชาติ International Space Station) ด้วยระบบวิทยุสมัครเล่นหรือ NASA ARISS Contact ณ โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ด้วย
 


รายชื่อยุวทูตวิทยาศาสตร์โครงการ “ค่ายและการทัศนศึกษาวิทยาศาสตร์สำหรับเยาวชนไทย ในประเทศสหรัฐอเมริกา” (Young Ambassador in Science and Technology Program) ที่เดินทางมาร่วมกิจกรรม ได้แก่
     1. นางสาวตวงรัตน์ โชคเหรียญสุขชัย
     2. นางสาวนิชากร โชคเหรียญสุขชัย
     3. นางสาวธนาชา เลิศจรรยารักษ์
     4. Mr. Tai Combs ไทย-อเมริกัน 
     5. Mr. Alexander An ลูกครึ่งไทย-เกาหลี
 
 
 
ข่าวโดย : นายภูษิต  โพธิ์แสง
ภาพข่าว : ศวภ.3 (สงขลา)
กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โทรศัพท์ 0 2333 3700 ต่อ 3727 - 3732  โทรสาร 0 2333 3834
E-mail : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
Facebook : sciencethailand 
Twitter : sciencethailand 
Call Center กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร 1313 
 
 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป