กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา วัสดุนิวเคลียร์

ทั้งหมด 26 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 3
         สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นเจ้าภาพร่วม IAEA   อบรมระดับภูมิภาคให้ความรู้บุคลากรในภูมิภาคเอเชีย ๑๗ ประเทศ หวังให้แต่ละประเทศเข้าใจแนวทางการป้องกันทางกายภาพของวัสดุนิวเคลียร์และสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ...
อังคาร, 16 กันยายน 2014
... หวังให้แต่ละประเทศเข้าใจแนวทางการป้องกันทางกายภาพของวัสดุนิวเคลียร์และสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่าย ความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ นี้ ณ เดอะเฮอริเทจพัทยาบีช  ...
พุธ, 10 กันยายน 2014
23. ปส. พร้อมทดสอบยื่นคำขอใบอนุญาตนำเข้าส่งออกสารรังสี ผ่านระบบ Thailand NSW
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
... วัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นกำลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการกับกรมศุลกากร พร้อมทดสอบให้ผู้ประกอบการยื่นคำขออนุญาต และติดตามผล ผ่านระบบเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ...
พุธ, 06 สิงหาคม 2014
24. ปส. ฝึกซ้อมเสมือนจริงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รองรับเหตุฉุกเฉินทางรังสี
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าว คกก.ประชาสัมพันธ์ วท.)
           กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ส่งเสริมความรู้พื้นฐานการตรวจพิสูจน์วัสดุนิวเคลียร์และวัสดุกัมมันตรังสีให้กับเจ้าหน้าที่ ...
พฤหัสบดี, 25 กรกฏาคม 2013
... จึงได้มอบหมาย ปส.ให้เพิ่มความคุมเข้มในการนำเข้าและส่งออกวัสดุนิวเคลียร์และรังสีให้อยู่ในระดับปลอดภัยตามมาตรฐานสากล รวมทั้งมีเครือข่ายรองรับเหตุฉุกเฉินทางรังสีและเครือข่ายเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์รังสีของประเทศด้วย ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
26. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จัดประชุมระหว่างประเทศ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เป็นประธานเปิดการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัย ความมั่นคงและการพิทักษ์วัสดุนิวเคลียร์ในการใช้พลังงานปรมาณูทางสันติ (INTERNATIONAL CONFERNCE ON SAFETY, SECURITY, AND SAFEGUARDS IN NUCLEAR ENERGY) ...
พฤหัสบดี, 01 กันยายน 2011
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป