กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก

กระทรวงวิทย์ฯ ดันตั้งศูนย์มาตรวิทยารังสีแห่งชาติหวังขึ้นชั้นผู้นำด้านการวัดมาตรฐานรังสีระดับอาเซียน

พิมพ์ PDF

          กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) เร่งตั้งศูนย์มาตรวิทยารังสีแห่งชาติ รองรับกระแสโลกที่ตื่นตัวสร้างความตระหนักเรื่องความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์รังสี มั่นใจเป็นศูนย์ที่ได้มาตรฐานในระดับสากลพร้อมเป็นต้นแบบให้อาเซียน
          นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนด้านความปลอดภัยในด้านรังสีและนิวเคลียร์ และเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 อย่างเต็มตัว กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในฐานะเป็นเจ้าภาพหลักในการดูแลเรื่องดังกล่าว จึงได้มอบหมาย ปส.ให้เพิ่มความคุมเข้มในการนำเข้าและส่งออกวัสดุนิวเคลียร์และรังสีให้อยู่ในระดับปลอดภัยตามมาตรฐานสากล รวมทั้งมีเครือข่ายรองรับเหตุฉุกเฉินทางรังสีและเครือข่ายเฝ้าระวังภัยทางนิวเคลียร์รังสีของประเทศด้วย
          ด้านนายสุพรรณ แสงทอง เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กล่าวว่า  ขณะนี้ ปส. เร่งพัฒนาประสิทธิภาพการกำกับดูแลความปลอดภัยทางรังสีให้ครอบคลุมทุกมิติ โดยเฉพาะการเร่งผลักดันโครงการก่อสร้างอาคารมาตรวิทยารังสีแห่งชาติ เพื่อให้ประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านมาตรฐานการวัดรังสีที่ทันสมัย  รองรับการสอบเทียบ และรับรองค่าปริมาณทางรังสีและกัมมันตภาพรังสีในกิจการต่าง ๆ ครอบคลุมทุกสาขา เนื่องจากบ้านเรามีการนำต้นกำเนิดรังสีไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ มากมาย อาทิ การแพทย์สาธารณสุข การศึกษาวิจัย อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และสิ่งแวดล้อมเป็นต้น ทั้งนี้การนำไปใช้ประโยชน์ต้องมีการอ้างอิงผลการวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายและเพื่อประโยชน์ในการค้าขายติดต่อระหว่างประเทศ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบอัตราค่าสอบเทียบและการรับรองค่ามาตรฐานทางรังสี โดยห้องปฏิบัติการมาตรฐานของต่างประเทศจะมีราคาสูงมาก
          “ดังนั้นหาก ปส. สามารถผลักดันให้เกิดโครงการสร้างอาคารมาตรวิทยารังสีแห่งชาติขึ้นได้ ประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางรังสีสูงในระดับสากล และจะเป็นต้นแบบในการพัฒนามาตรฐานฯ ให้กับประเทศในประชาคมอาเซียนได้อีกด้วย” นายสุพรรณ กล่าว
          นายสุพรรณ กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมา ปส.ได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางการวัดรังสีและกัมมันตภาพรังสี เพื่อดำเนินงานด้านมาตรวิทยาทางรังสีของประเทศ ให้สอดรับและสนับสนุนการพัฒนาพื้นฐานทางเทคโนโลยีด้านการใช้พลังงานนิวเคลียร์และรังสี โดยได้รับการสนับสนุนจากทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ (IAEA) ในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการวัดรังสีมาตรฐานทุติยภูมิ เพื่อป้องกันอันตรายจากรังสี และให้บริการสอบเทียบและปรับเทียบเครื่องมือวัดปริมาณรังสีและระดับรังสีต่าง ๆ และต่อมาห้องปฏิบัติการฯได้รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ด้านการสอบเทียบเครื่องมือวัดรังสี ตามมาตรฐาน มอก. 17025 – 2548 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทั้งนี้ เพื่อยกระดับมาตรฐานวิทยาทางรังสี ให้สอดคล้องกับนานาประเทศ และก้าวสู่ความเป็นผู้นำทางด้านมาตรวิทยาทางรังสีในอาเซียน จึงจำเป็นต้องผลักดันให้เกิดโครงการฯ ดังกล่าวขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

 

 
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป