กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา วัตถุดิบ

ทั้งหมด 50 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 5
1. ฐานข้อมูลแก้วและกระจก
(บริการประชาชน/บริการสืบค้นข้อมูล)
Tags: [ฐานข้อมูล, แก้ว, กระจก, สืบค้น, ข้อมูล, บริการ, วัตถุดิบ, วิจัย]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
2. กลิ่นหอมจากพืช...มาเป็นน้ำหอมได้อย่างไร
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 1/1000 ของวัตถุดิบที่นำมากลั่นแต่ก็ได้กลิ่นหอมที่เข้มข้นมาก จนแม้ผสมให้เจือจางลง 100 เท่าก็ยังส่งกลิ่นหอมจัด     สกัดกลิ่นหอมด้วยวิธีที่เรียกว่า “อองเฟลอราจ (enfleurage)   ...
ศุกร์, 29 กรกฏาคม 2016
3. เครื่องทดสอบหาค่าความอ่อนตัวของยาง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ทั้งการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในภายในประเทศและการส่งออกในรูปของวัตถุดิบในตลาดต่างประเทศ ยางแท่งที่มีปริมาณการผลิตรองลงมาได้แก่ ยางแท่งชนิด STR 10 และ STR CV ตามลำดับ       ส่วนของการผลิตยางแท่ง ...
พฤหัสบดี, 28 กรกฏาคม 2016
...                   ยางพาราเป็นวัตถุดิบในการสร้างผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายในประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยภาครัฐส่งเสริมให้มีการนำยางมาใช้ทำยางพื้นลู่-ลานกรีฑา สนามกีฬาและลานเอนกประสงค์ ...
อังคาร, 26 กรกฏาคม 2016
5. วว. ฉลองครบรอบ 53 ปี ชูผลงาน “Food for the Future” ขับเคลื่อน Food Innopolis
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เช่น อาหารทะเล และการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำคุณภาพสูงเพื่อเป็นวัตถุดิบอาหาร ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ผักและผลไม้คุณภาพสูง เช่น ผักและผลไม้ออร์กานิก ฯลฯ   รวมถึงกิจการที่สนับสนุนนวัตกรรมอาหารอย่างครบวงจร เช่น ...
จันทร์, 11 กรกฏาคม 2016
... ดำเนินการยกระดับโอทอป ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (วทน.) โดยการมอบ “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” ที่เป็นการให้บริการ 6 เรื่อง คือ พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ...
พุธ, 06 กรกฏาคม 2016
7. วว. โชว์ผลงานสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการในงาน SMART SME EXPO 2016
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...              ซึ่งการพัฒนาผู้ประกอบการภายใต้โครงการดังกล่าวจะมุ่งเน้นใน 6 เรื่อง ได้แก่ 1.การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ 2.การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ 3.การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต ...
อาทิตย์, 03 กรกฏาคม 2016
... จึงเป็นโอกาสและจุดเปลี่ยนสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ของไทยที่จะขยับตนเองจากการผลิตอาหารทั่วไปสู่การผลิตอาหารสุขภาพเพื่อสังคมผู้สูงอายุที่จะสร้างโอกาสทางการตลาดได้ทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ เพราะไทยมีข้อได้เปรียบทั้งด้านวัตถุดิบและเทคโนโลยีการผลิตอาหาร ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
9. “NESP Innovation Fair 2016” ภาคอีสาน....ให้อะไร?
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ “ก๋วยจั๊บกึ่งสำเร็จรูป ตราฮาลอง” โดยมีแนวคิดมาจาก ก๋วยจั๊บญวณ หนึ่งในอาหารยอดนิยมของภาคอีสานสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป ใช้ไก่เป็นวัตถุดิบหลัก ทานง่ายเพียงเติมน้ำร้อนหรือนำเข้าไมโครเวฟเพียง ...
พฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2016
... OTOP” ให้บริการ 6 เรื่องด้วยกัน คือ พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบ  พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์  ออกแบบบรรจุภัณฑ์   ออกแบบกระบวนการผลิต  ออกแบบเครื่องจักร และพัฒนาระบบมาตรฐาน สำหรับผู้ประกอบการ ...
เสาร์, 18 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป