กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา วทน.

ทั้งหมด 89 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 9
Tags: [รายการ, นวัตกรรม, สวทน.]  ...
ศุกร์, 29 พฤษภาคม 2015
Tags: [AUTM, การประชุมนานาชาติ, AUTM Asia 2016, 11 พ.ค.58, สวทน.]  ...
อังคาร, 12 พฤษภาคม 2015
Tags: [ร่างพระราชบัญญัติ, วทน., ประชุม, แสดงความคิดเห็น, 8 เม.ย.58, สุโกศล]  ...
พุธ, 08 เมษายน 2015
Tags: [สวทน. พิธีปิด, มอบรางวัล]  ...
ศุกร์, 13 มีนาคม 2015
Tags: [นายอลงกรณ์ เหล่างาม, การขับเคลื่อนงานด้าน วทน., Area Based]  ...
ศุกร์, 20 กุมภาพันธ์ 2015
Tags: [ปฏิรูป วทน.]  ...
จันทร์, 26 มกราคม 2015
Tags: [พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, ญาดา มุกดาพิทักษ์, หลักสูตรการบริหารจัดการนโยบายด้าน วทน.]  ...
ศุกร์, 16 มกราคม 2015
Tags: [พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, วทน., ปฏิรูป, ปาฐกถา, สกอ.]  ...
พุธ, 14 มกราคม 2015
Tags: [พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, สวทน., ญี่ปุ่น, สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี, SMEs]  ...
จันทร์, 29 ธันวาคม 2014
20. มิตรภาพ 2 ฝั่งโขง เชื่อมสัมพันธ์ วทน. ไทย-ลาว
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [มิตรภาพ 2 ฝั่งโขง เชื่อมสัมพันธ์ วทน. ไทย-ลาว, ศ.ดร.บ่อเวียงคำ วงดาลา, พิธีบายศรีสู่ขวัญ, ความร่วมมือด้าน วทน.]  ...
เสาร์, 29 พฤศจิกายน 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป