กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา รางวัล

ทั้งหมด 89 ข้อมูลที่พบ

หน้า 9 จาก 9
...           สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชิญชวนเยาวชนส่งผลงานเข้าประกวดโครงการโรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมสีเขียว ชิงเงินรางวัลกว่า ...
อังคาร, 17 พฤษภาคม 2016
82. Clipping วท ประจำวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว เดลินิวส์ (กรอบบ่าย) 1,9 เด็กไทยคว้ารางวัลแข่งวิทย์ระดับโลก ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
83. Clipping วท ประจำวันที่ 15 พฤษภาคา 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว เดลินิวส์ 8 เยาวชนไทยคว้ารางวัลระดับโลก  ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
... ส่งผลให้ ผศ.ดร.นงลักษณ์ มีทอง หัวหน้าทีมวิจัย ได้รับโล่พระราชทานนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2558 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกทั้งยังได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลผู้ใช้แสงซินโครตรอนดีเด่น ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
... เพื่อส่งเสริมเยาวชนไทยในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์เพื่อสังคม และสร้างแรงบันดาลใจและความสนใจในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือ สะเต็ม โดยมีรางวัลเป็นทุนการศึกษา ตลอดจนทริปร่วมงานMaker ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
      เด็กเชียงรายสร้างชื่อนำโครงงานวิทยาศาสตร์คว้า 2 รางวัลใหญ่บนเวทีการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับโลก The Intel International Science and Engineering Fair 2016 (Intel ISEF) ...
เสาร์, 14 พฤษภาคม 2016
87. Clipping วท ประจำวันที่ 6 พฤษภาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  กรุงเทพธุรกิจ 11 คอลัมน์ SCIWATCH เวชสำอางไทยคว้า 2 รางวัลโลก   ...
อังคาร, 10 พฤษภาคม 2016
... พร้อมเข้ารับรางวัลอัสสัมชนิกดีเด่นกลุ่มวิชาการและกลุ่มการเมือง โดยมี นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ นายกสมาคมอัสสัมชัญ เป็นผู้กล่าวเปิดงาน  ...
จันทร์, 02 พฤษภาคม 2016
... เวทีสําคัญในการเริ่มต้นและขยายตัวของธุรกิจ startup และเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ startup และนักลงทุนได้พบปะแสดงศักยภาพ เพื่อช่วงชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 800,000 บาท พร้อมโล่รางวัล Smart Phone รางวัล Technologies ...
เสาร์, 30 เมษายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป