กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ยาง

ทั้งหมด 72 ข้อมูลที่พบ

หน้า 7 จาก 8
61. สะแกราชโมเดล,งานวิจัยยางพารา,คูปองวิทย์เพื่อโอทอป
(วีดีโอมัลติมีเดีย/ชีวิตกับวิทยาศาสตร์)
ผู้ให้สัมภาษณ์ ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ 23 มกราคม 2559  
พฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2016
62. งานวิจัยยางพาราสร้างมูลค่าเพิ่ม
(วีดีโอมัลติมีเดีย/ชีวิตกับวิทยาศาสตร์)
ผู้ให้สัมภาษณ์ ดร.สุทธิเวช ต.แสงจันทร์ 16 มกราคม 2559  
พฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2016
63. ชุดเตารมควันยางจอมประหยัด
(วีดีโอมัลติมีเดีย/รายการ ส่องโลกนวัตกรรม)
ส่องโลกนวัตกรรม : ชุดเตารมควันยางจอมประหยัด    ...
อังคาร, 08 มีนาคม 2016
64. เทคโนโลยีการแปรรูปยางธรรมชาติ
(วีดีโอมัลติมีเดีย/รายการ ส่องโลกนวัตกรรม)
ส่องโลกนวัตกรรม : เทคโนโลยีการแปรรูปยางธรรมชาติ    ...
อังคาร, 08 มีนาคม 2016
... สารเคมีและความปลอดภัยสารเคมี ผลิตภัณฑ์ยางเพื่อการส่งออก พลาสมาและพลังงานฟิวชัน เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ แผนงานที่ 5 การส่งเสริมการศึกษาสะเต็มนอกชั้นเรียนและการสร้างความตระหนักด้านสะเต็ม ผ่านสื่อและแหล่งเรียนรู้ ...
พุธ, 17 กุมภาพันธ์ 2016
66. Clipping วท ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ประชาชาติธุรกิจ 25 สำรวจ 'ผลิตภัณฑ์ยาง' ไทยทำ-ไทยใช้ (7)  ...
จันทร์, 15 กุมภาพันธ์ 2016
... รถไฟฟ้า – รถโดยสารพลังงานไฟฟ้า – รถรางไฟฟ้าล้อยาง กำลังคิดต่อว่าจะทำยังไรในพื้นที่ปริมณฑลที่การจราจรไม่ติดขัดมากนัก ไม่ต้องทำราง ใช้สายไฟข้างบน ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าข้างบน เหมือนที่ต่างประเทศเขาใช้ ...
เสาร์, 13 กุมภาพันธ์ 2016
68. Clipping วท ประจำวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทย์นำยางทำสนามกีฬา  ข่าวหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           ...
ศุกร์, 12 กุมภาพันธ์ 2016
69. Clipping วท ประจำวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... เทคโนโลยี วว. เพิ่มมูลค่าผลผลิตยางพารา   มติชน 9  ...
จันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2016
... ไม่ตรงตามฤดูกาล จึงได้รับผลกระทบสูงมากในประเทศไทย หรือประเทศที่มีผลิตผลทางการเกษตรมาก อย่างเช่นประเทศเรา เรื่องข้าว เรื่องยาง เรื่องผลไม้ เรื่องการปลูกพืชอื่น ๆ ที่ต้องใช้น้ำ เพราะวันนี้ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ ...
จันทร์, 08 กุมภาพันธ์ 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป